Bảo hiểm y tế tự nguyện theo quy định pháp luật hiện hành

Bảo hiểm y tế tự nguyện
 • BHYT tự nguyện là hình thức BHYT mà người dân thường được tự do lựa chọn về việc tham gia hay không tham gia BH.
 • Đối tượng mua BHYT tự nguyện gồm tất cả mọi người trừ những đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và trẻ em dưới 6 tuổi.
 • Mức đóng: Người thứ nhất 750.500/năm; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức trên; từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40%.
 • Mua thẻ BHYT tự nguyện tại UBND xã phường, đại lý thu mua tại địa phương, điểm bưu điện.
 • Hồ sơ gồm: giấy tờ tùy thân, Sổ hộ khẩu/sổ KT3 nộp lên đại lý bảo hiểm

Đối tượng nào được mua bảo hiểm y tế tự nguyện?

Mua bảo hiểm tự nguyện ở đâu, thủ tục hồ sơ mua bảo hiểm y tế tự nguyện như thế nào?

Bài viết sau Luật Quang Huy chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này như sau :


Bảo hiểm y tế tự nguyện là gì?

Bảo hiểm y tế tự nguyện là hình thức bảo hiểm do Nhà nước thực hiện không vì mục đích lợi nhuận, để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe khi đau ốm, bệnh tật từ Quỹ bảo hiểm y tế.

Đây là hình thức bảo hiểm y tế mà người dân thường được tự do trong việc lựa chọn về việc tham gia hay không tham gia hay không, mức hưởng bảo hiểm, mức đóng,…

Với nhiều lợi ích được hưởng từ việc đóng bảo hiểm y tế khi tham gia khám chữa bệnh tại các trung tâm y tế khiến nhiều người có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế.

Những người chưa tham gia mua bảo hiểm y tế theo diện bắt buộc đều có thể tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện mà không bắt buộc phải tham gia doanh nghiệp thì mới mua được thẻ bảo hiểm y tế.

Do đó, bảo hiểm y tế tự nguyện hiện nay thường gọi là bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.


Đối tượng mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện

Theo quy định của pháp luật về thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện thì tất cả mọi người đều có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện, trừ những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và trẻ em dưới 6 tuổi.

Từ khi Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 chính thức có hiệu lực, thì khái niệm bảo hiểm y tế tự nguyện không còn mà thay vào đó là quy định về bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình.

Để dễ cho quản lý cho bên bảo hiểm, thì việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện cần được tiến hành theo hộ gia đình, có nghĩa là bạn muốn tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện thì tất cả các thành viên trong gia đình.

Cụ thể, nếu 1 người mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện thì tất cả thành viên có mặt trong sổ hộ khẩu đều phải tiến hành mua thẻ bảo hiểm y tế (trừ những người đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc).


Mức đóng của bảo hiểm y tế tự nguyện

Theo Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện như sau :

Mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện của tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình như sau:

 • Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;
 • Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;
 • Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Vậy mức đóng của người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ phụ thuộc vào mức tiền lương cơ sở mà nhà nước quy định cho mỗi năm.

Vì chưa thực hiện điều chỉnh lương cơ sở năm 2021 nên theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng/tháng.

Theo đó mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình như sau:

Đối tượng

Mức đóng

Người thứ 1

67.050 đồng/tháng

Người thứ 2

46.935 đồng/tháng

Người thứ 3

40.230 đồng/tháng

Người thứ 4

33.525 đồng/tháng

Từ người 5 trở đi

26.820 đồng/tháng

Đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có thể lựa chọn các phương thức đóng như sau:

Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình hoặc thành viên hộ gia đình tham gia bảo him y tế nộp tin đóng bảo hiểm y tế cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm y tế tự nguyện
Bảo hiểm y tế tự nguyện

Mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu?

Nhiều người lầm tưởng rằng, bảo hiểm y tế sẽ được bán tại các bệnh viện hay các cơ sở khám chữa bệnh.

Hiện nay, theo quy định tại Khoản 40 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 thì bạn có thể đăng ký cấp bảo hiểm y tế tự nguyện theo phương thức đăng ký trực tiếp, qua ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh cho:

 • Cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cư trú;
 • Đại lý thu bảo hiểm xã hội.

Thủ tục hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

Hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

Để tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo bạn cần phải tiến hành chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu số TK1-TS
 • Danh sách đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình theo mẫu D01 – HGĐ.

Việc kê khai danh sách đăng ký tham gia bảo hiểm y tế chỉ cần đại diện hộ gia đình lên tiến hành kê khai.

Người kê khai phải chịu trách nhiệm về nội dung kê khai đó nếu kê khai sai thì phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và bồi hoàn chi phí khám chữa bệnh (nếu có phát sinh)

 • Bản chính sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú KT3 để tiến hành đối chiếu thông tin.
 • Bản photo hoặc bản chụp thẻ bảo hiểm y tế của những người đã có thẻ bảo hiểm y tế để nộp kèm danh sách đăng ký tham gia bảo hiểm y tế để xác định việc giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định tại Khoản 13 Điều 18 quyết định/ QĐ- BHXH.

Thủ tục tham gia đăng ký bảo hiểm y tế tự nguyện

Khi mua bảo hiểm y tế tự nguyện, người tham gia cần thực hiện các thủ tục như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện như đã nêu ở trên.
 • Bước 2: Xuất trình giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tạm trú KT3
 • Bước 3: Nộp hồ sơ, người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện nộp 01 bộ hồ sơ tại Đại lý bảo hiểm tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc cơ quan bảo hiểm tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Bước 4: Nhận kết quả, Bạn nhận thẻ bảo hiểm y tế tại nơi đã nộp hồ sơ.

Sau 10 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc đại lý thu Bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết và cấp thẻ BHYT.


Tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình có quyền lợi gì?

Tại Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP đã quy định rõ về mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh của các đối tượng tham gia, trong đó có đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Trong đó, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình khi đi khám, chữa bệnh sẽ được hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh trong trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Đối với trường hợp khám, chữa bệnh trái tuyến, mức hưởng bảo hiểm y tế như sau:

 • Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
 • Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước;
 • Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Cơ sở pháp lý

 • Luật bảo hiểm y tế 2014;
 • Nghị định 38/2019/NĐ-CP về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
 • Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
 • Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Trên đây là phần giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Hướng dẫn chi tiết về mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện.

Nếu còn thắc mắc hay hay còn chưa rõ trong bài viết này bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với tổng đài Tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top