Quy định về bảo hiểm y tế cho học sinh

Quy định về bảo hiểm y tế học sinh

Từ yêu cầu thực tế khách quan sức khỏe luôn là mối quan tâm đầu tiên, chính đáng của mỗi người. Trong nhiều giải pháp đã được lựa chọn, bảo hiểm y tế (BHYT) là một giải pháp hữu hiệu chia sẻ những rủi ro về sức khỏe.

Ở Việt Nam, thực hiện chủ trương BHYT toàn dân, toàn dân đều được tham gia BHYT. Và học sinh cũng không phải là đối tượng ngoại lệ, đó là thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Trong bài viết này, Luật Quang Huy xin cung cấp và phân tích một số quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế học sinh.


Tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 4 Điều 12 Luật BHYT năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định về đối tượng tham gia BHYT:

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

b) Học sinh, sinh viên.

Theo quy định trên, đối tượng học sinh là đối tượng tham gia BHYT và được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng với mức hỗ trợ cụ thể được quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.


Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh

Về mức đóng BHYT của HS được quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

c) Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.

Như vậy, số tiền đóng BHYT của học sinh = Mức lương cơ sở  x 4,5% x Số tháng tham gia (tại thời điểm đóng tiền). Trong đó: Học sinh, sinh viên đóng 70%; ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%.

Cụ thể: Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên là 804.600 đồng.

Trong đó: Học sinh, sinh viên đóng 70% là 563.220 đồng; còn ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% là 241.380 đồng.

Quy định về bảo hiểm y tế học sinh
Quy định về bảo hiểm y tế học sinh

Mức hưởng bảo hiểm y tế học sinh

Căn cứ tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 22 Luật BHYT năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định mức hưởng BHYT cho đối tượng học sinh như sau:

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Vậy, mức hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng học sinh là 80% chi phí khám chữa bệnh BHYT khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Theo Khoản 3 Điều 22 Luật BHYT, trường hợp học sinh có thẻ BHYT tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như sau:

  • Tại bệnh viện tuyến trung ương là 32% chi phí điều trị nội trú;
  • Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 48% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2019; 80% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;
  • 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Bảo hiểm y tế cho học sinh khi nghỉ hè

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 13 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế:

a) Thẻ bảo hiểm y tế được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông

b) Thẻ bảo hiểm y tế được cấp hằng năm cho học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Như vậy, khi mua thẻ BHYT học sinh thường sẽ có giá trị sử dụng là 12 tháng ( một số trường hợp thẻ sẽ có giá trì sử dụng đến tháng 09 của năm), vì vậy trong thời gian nghỉ hè thì thẻ bảo hiểm y tế vẫn có giá trị sử dụng, học sinh vẫn có thể tiến hành khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.


Bảo hiểm y tế học sinh khi chuyển cấp

Căn cứ theo quy định tại Khoản 7 Điều 13 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế:

a) Thẻ bảo hiểm y tế được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó:

– Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học;

– Đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó.

Như vậy, đối với học sinh chuyển cấp, thể từ cấp dưới có giá trị sử dụng đến hết tháng 9 của năm đó (tháng nhập học), và khi bắt đầu nhập học ở cấp trên thì học sinh sẽ được đăng ký mua và gia hạn thẻ BHYT. Vì vậy trong thời gian nghỉ hè chờ chuyển lên cấp trên, học sinh vẫn được sử dụng thẻ mua ở trường học cấp dưới để tiến hành khám chữa bệnh BHYT.


Cơ sở pháp lý

  • Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014
  • Nghị định số 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Trên đây là phần giải đáp thắc mắc về vấn đề Quy định về bảo hiểm y tế học sinh.

Trong quá trình giải đáp nếu còn vấn đề thắc mắc gì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn và giải đáp trực tiếp

Trân trọng./.


Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top