Blog hỏi đáp

Quy định của pháp luật về hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động gồm 3 loại: hợp đồng không xác định thời hạn, hợp …

Quy định của pháp luật về hợp đồng lao động Xem »

Quy định về hợp đồng dân sự theo Bộ luật Dân sự

Hợp đồng dân sự

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng có thể giao kết dưới hình thức bằng lời nói hoặc văn bản. Nội dung của hợp đồng là tổng hợp tất cả những điều khoản mà hai bên đã …

Quy định về hợp đồng dân sự theo Bộ luật Dân sự Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI