Hỏi đáp về Luật Sở hữu trí tuệ

QUYỀN TÁC GIẢ LÀ GÌ? QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TÁC GIẢ

Quy định của pháp luật về quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Để tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, cần đáp ứng các điều kiện sau đây: Có tính nguyên gốc và tính sáng tạo; Tác phẩm phải được thể hiện dưới hình …

QUYỀN TÁC GIẢ LÀ GÌ? QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TÁC GIẢ Xem »

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Quy định pháp luật về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu

Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, đưuọc thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Nhãn hiệu đó phải có khả năng phân biệt với hàng hóa, dịch vụ của chủ sở …

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ NHÃN HIỆU Xem »

HƯỚNG DẪN TRA CỨU NHÃN HIỆU THEO 2 CÁCH ĐƠN GIẢN NHẤT

Hướng dẫn tra cứu nhãn hiệu

Tra cứu trực tuyến tại địa chỉ http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php: Nhập thông tin nhãn hiệu cần tra cứu vào ô nhãn hiệu tìm kiếm; Nhập thông tin phân loại hình vào ô phân loại hình hoặc Nhập thông tin nhóm sản phẩm/ dịch vụ vào ô nhóm sản phẩm/ dịch vụ  Tra cứu nhãn hiệu nâng cao …

HƯỚNG DẪN TRA CỨU NHÃN HIỆU THEO 2 CÁCH ĐƠN GIẢN NHẤT Xem »

NHỮNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Những tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu; Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành; Doanh số/số lượng từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu; Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; Uy tín rộng …

NHỮNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Xem »

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Với các đối tượng bảo hộ khác nhau của quyền sở hữu công nghiệp có điều kiện bảo hộ khác nhau. Việc đăng kí quyền sở hữu trí tuệ nói chung được thực hiện ở Cục sở hữu trí tuệ, Cục bản quyền tác giả, Cục trồng trọt và chăn nuôi. Thủ tục xử lí …

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Xem »

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP CHI TIẾT

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Chuẩn bị hồ sơ gồm: Tờ khai đăng ký; Giấy uỷ quyền; Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp; Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp (in 03 bộ); Nộp hồ sơ đến Cục Sở hữu trí tuệ Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện …

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP CHI TIẾT Xem »

G

TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top