Hỏi đáp về Luật Hình sự

CẤU THÀNH TỘI PHẠM VÀ MỨC XỬ PHẠT TỘI NHẬN HỐI LỘ THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Tội nhận hối lộ

Nhận hối lộ với số tiền tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về tội phạm tham nhũng chưa được xóa …

CẤU THÀNH TỘI PHẠM VÀ MỨC XỬ PHẠT TỘI NHẬN HỐI LỘ THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ Xem »

CẤU THÀNH TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Người nào lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án mà còn vi phạm thì bị phạt cải …

CẤU THÀNH TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Xem »

CẤU THÀNH TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Người nào lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án mà còn vi phạm sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến …

CẤU THÀNH TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Xem »

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM GIAM TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ?

Áp dụng biện pháp tạm giam trong điều tra vụ án hình sự

Bị can, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng Có thể áp dụng với người phạm tội nghiêm trọng và ít nghiêm trọng lớn hơn hai năm nếu thuộc một trong các trường hợp: đã áp dụng biện pháp ngăn chặn nhưng vẫn vi phạm. Không có nơi cư trú …

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM GIAM TRONG ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ? Xem »

SỰ VIỆC CHÁU BÉ TỬ VONG Ở TRƯỜNG GATEWAY – TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?

Sự việc cháu bé tử vong ở trường gateway trách nhiệm thuộc về ai

Những người trực tiếp đưa đón cháu bé đã rất cẩu thả, vô trách nhiệm đối với nhiệm vụ của mình dù họ không mong muốn hậu quả là cháu bé tử vong xảy ra nhưng họ đã vô ý làm chết một mạng người nên sẽ phải chịu trách nhiệm về tội Vô ý …

SỰ VIỆC CHÁU BÉ TỬ VONG Ở TRƯỜNG GATEWAY – TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI? Xem »

CẤU THÀNH TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Tội trộm cắp tài sản

Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý vi phạm hành chính mà còn vi phạm, đã bị kết án nhưng còn vi phạm chưa được xóa án tích mà vẫn còn vi phạm, gây ảnh …

CẤU THÀNH TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ Xem »

CẤU THÀNH TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT TỘI BẮT CÓC NHẰM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản

Người chuẩn bị phạm tội sẽ bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản thỏa mãn các yếu tố cơ bản trong cấu thành tội phạm sẽ bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. Hành vi bắt cóc có tổ chức, có tính …

CẤU THÀNH TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT TỘI BẮT CÓC NHẰM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI