Hỏi đáp về Luật Doanh nghiệp

Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp tư nhân theo quy định pháp luật

Chuẩn bị hồ sơ (giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, các giấy tờ chứng thực cá nhân) Nộp hồ sơ tới phòng đăng ký kinh doanh hoặc Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Trong giai đoạn công …

Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp tư nhân theo quy định pháp luật Xem »

Giải thể doanh nghiệp là gì? Hướng dẫn giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc của cơ quan có thẩm quyền. Thủ tục: Chuẩn bị hồ sơ (Thông báo về giải thể, Báo cáo thanh lý tài sản, Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu, Giấy chứng nhận) …

Giải thể doanh nghiệp là gì? Hướng dẫn giải thể doanh nghiệp Xem »

Hướng dẫn đăng ký kinh doanh qua mạng theo quy định của pháp luật

Trường hợp sử dụng chữ kí số công cộng: Bước 1: Tạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử Bước 2: Kê khai thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử Bước 3: Tải văn bản điện tử của bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua …

Hướng dẫn đăng ký kinh doanh qua mạng theo quy định của pháp luật Xem »

Mã số doanh nghiệp là gì? Ý nghĩa của mã số doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Được dùng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính, quyền, …

Mã số doanh nghiệp là gì? Ý nghĩa của mã số doanh nghiệp Xem »

Tổng quan những điều cần biết về chi phí quản lý doanh nghiệp

Lương và các khoản theo lương Văn phòng phẩm, dụng cụ, đồ dùng trong công tác quản lý Chi phí thuê văn phòng Các loại dịch vụ mua ngoài Các khoản thuế, phí, lệ phí Chi phí phân bổ công cụ dụng cụ Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí quản lý …

Tổng quan những điều cần biết về chi phí quản lý doanh nghiệp Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI