Hỏi đáp về Luật Đất đai

Trình tự thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai của UBND cấp xã

Trình tự thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai của UBND cấp xã

Trình tự hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã (UBND cấp xã):  Bước 1: Người đề nghị nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Bước 2: UBND tiếp nhận và xử lý hồ sơ Bước 3: UBND cấp xã thành …

Trình tự thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai của UBND cấp xã Xem »

Hướng dẫn thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Giải quyết tranh chấp đất đai

Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân: người yêu cầu giải quyết tranh chấp nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền; Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án có …

Hướng dẫn thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai Xem »

Thành phần hòa giải tranh chấp đất đai gồm những ai?

Thành phần hòa giải tranh chấp đất đai

Thành phần hòa giải tranh chấp đất đai gồm các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai thực hiện hòa giải bao gồm các thành phần Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch …

Thành phần hòa giải tranh chấp đất đai gồm những ai? Xem »

G

TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top