Hỏi đáp về Luật Dân sự

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người giám hộ là người đại diện không còn đủ năng lực HVDS, tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ. Người giám hộ là người đại diện là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, …

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Xem »

THỦ TỤC TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI LÀ ĐÃ CHẾT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Thủ tục tuyên bố một người đã chết

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ (Đơn yêu cầu, CMND/CCCD/Hộ chiếu, chứng cứ chứng minh người bị yêu cầu đã thỏa mãn điều kiện bị tuyên bố là đã chết) và nộp hồ sơ cho Tòa án nhân dân Bước 2: Ra thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết …

THỦ TỤC TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI LÀ ĐÃ CHẾT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Xem »

THỜI HIỆU YÊU CẦU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án trong thời hạn 5 năm. Đối với bản án, quyết định thi hành …

THỜI HIỆU YÊU CẦU THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Xem »

THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Đối với hợp đồng dân sự là 03 năm kể từ ngày người yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm kể từ ngày người yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích …

THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Xem »

Người giám hộ đương nhiên theo pháp luật dân sự

Người giám hộ đương nhiên theo luật dân sự

Giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên có thể là anh/chị ruột; ông bà nội/ngoại; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ. Giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự: vợ/chồng của người mất năng lực, cha mẹ mất năng …

Người giám hộ đương nhiên theo pháp luật dân sự Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI