Hỏi đáp pháp luật

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Cộng hòa Áo tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người Cộng hòa Áo tại Việt Nam

Hồ sơ kết hôn với người Áo tại Việt Nam bao gồm: Tờ khai đăng ký kết hôn, Giấy xác nhận  tình trạng hôn nhân, giấy chứng nhận sức khỏe và các giấy tờ tùy thân của mỗi bên nam, nữ. Thủ tục đăng ký kết hôn với người Cộng hòa Áo tại Việt Nam thực hiện …

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Cộng hòa Áo tại Việt Nam Xem »

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Ba Lan tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người Ba Lan tại Việt Nam

Hồ sơ kết hôn với người Ba Lan tại Việt Nam bao gồm: tờ khai đăng ký kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy chứng nhận sức khỏe của tổ chức y tế, và các giấy tờ tùy thân của hai bên nam, nữ. Để kết hôn với người Ba Lan tại Việt …

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Ba Lan tại Việt Nam Xem »

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam

Hồ sơ kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam bao gồm: tờ khai đăng ký kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy chứng nhận sức khỏe của tổ chức y tế, và các giấy tờ tùy thân của hai bên nam, nữ. Để kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt …

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Hàn Quốc tại Việt Nam Xem »

G

TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top