Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại

Mẫu biên bản bồi thường thiệt hại

      Trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho chủ thể khác. Tuy nhiên, các bên có quyền thỏa thuận với nhau về việc bồi thường thiệt hại, đảm bảo quyền tự định đoạt trong quan hệ dân sự. Vậy, các bên có thể dùng mẫu biên bản bồi thường thiệt hại nào để ghi nhận nội dung thỏa thuận của mình? Bài viết dưới đây của Luật Quang Huy sẽ thông tin đến bạn nội dung biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại này để bạn tham khảo.


Mẫu biên bản bồi thường thiệt hại

      Pháp luật hiện hành không quy định mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường dân sự dùng chung cho các trường hợp. Tuy nhiên, để đảm bảo nội dung biên bản ghi nhận sự thỏa thuận của mình, các bên có thể sử dụng mẫu biên bản bồi thường thiệt hại tương tự như chúng tôi đề cập dưới đây:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

(V/v bồi thường thiệt hại)

Hôm nay, ngày………………..tháng………………..năm……………………………………….

Tại:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Thành phần tham gia
 1. Bên bồi thường (Bên A):

Họ và tên: …………………………………………………….. Ngày sinh: ……………………………………………………………………

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: …………………………………………………………………………

Cấp ngày: …/…/… tại: ………………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Bên nhận bồi thường (Bên B):

Họ và tên: …………………………………………………….. Ngày sinh: ………………………………………………………………….

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: ……………………………………………………………………….

Cấp ngày: …/…/… tại: …………………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Người làm chứng
 • Họ và tên: ………………………………………………….. Ngày sinh: ……………………………………………………………..

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: …………………………………………………………………………

Cấp ngày: …/…/… tại: …………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………………………

 • Họ và tên: ……………………………………………….. Ngày sinh: ………………………………………………………………….

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: ………………………………………………………………………….

Cấp ngày: …/…/… tại: ……………………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………………………

 • Nội dung vụ việc

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Nội dung thỏa thuận của các bên

      Nay bên A và bên B cùng thỏa thuận về việc bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả và thống nhất nội dung giải quyết như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Các bên cam đoan thực hiện các thỏa thuận đã nêu. Nếu bên nào vi phạm thỏa thuận này, sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Việc thỏa thuận bồi thường thiệt hại kết thúc hồi … giờ … phút, ngày … tháng … năm ..

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây

Bên A Bên B
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

 

Người lập biên bản

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Người làm chứng:

Người làm chứng 1 Người làm chứng 2
(ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu biên bản bồi thường thiệt hại

Hướng dẫn điền thông tin biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại

      Trong mẫu biên bản bồi thường thiệt hại nêu trên, có những phần thông tin quan trọng cần hoàn thiện.

 • Phần thông tin thời gian, địa điểm các bên tiến hành việc thỏa thuận
 • Thành phần tham gia thỏa thuận

      Phần này cần cung cấp rõ thông tin về các bên tham gia thỏa thuận bồi thường thiệt hại, trong đó chắc chắn có bên bồi thường và bên nhận bồi thường. Các thông tin cần được ghi chính xác: họ và tên, ngày sinh, giấy tờ tùy thân và ngày cấp, nơi cấp giấy tờ đó, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại. Người làm chứng nên có ít nhất 02 người. Trường hợp không có người làm chứng thì biên bản bồi thường thiệt hại vẫn có giá trị ghi nhận sự thỏa thuận của các bên.

 • Phần nội dung vụ việc

      Ghi lại tình tiết sự việc xảy ra là căn cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại.

 • Phần nội dung thỏa thuận

      Phần này ghi rõ các nội dung mà các bên đã thỏa thuận với nhau về vấn đề bồi thường thiệt hại, số tiền bồi thường là bao nhiêu, phương thức bồi thường theo từng giai đoạn hay bồi thường một lần, thời hạn thực hiện trách nhiệm bồi thường,…

      Các bên cũng thỏa thuận rõ các trách nhiệm nào có thể phát sinh sau khi đã thực hiện việc bồi thường.


Căn cứ pháp lý


      Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại. Nếu có vướng mắc cần được tư vấn, giải đáp, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến của Luật Quang Huy qua HOTLINE 19006588 để được tư vấn cụ thể.
Trân trọng./.


Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!


phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI