BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Bảo hiểm y tế tự nguyện
 • BHYT tự nguyện là hình thức BHYT mà người dân thường được tự do lựa chọn về việc tham gia hay không tham gia BH.
 • Đối tượng mua BHYT tự nguyện gồm tất cả mọi người trừ những đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và trẻ em dưới 6 tuổi.
 • Mức đóng: Người thứ nhất 750.500/năm; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức trên; từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40%.
 • Mua thẻ BHYT tự nguyện tại UBND xã phường, đại lý thu mua tại địa phương, điểm bưu điện.
 • Hồ sơ gồm: giấy tờ tùy thân, Sổ hộ khẩu/sổ KT3 nộp lên đại lý bảo hiểm

Đối với các đối tượng không thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc mà muốn tham gia bảo hiểm y tế thì vấn đề quan trọng mà người tham gia bảo hiểm y tế đặt ra ở đây là đối tượng nào được mua bảo hiểm y tế tự nguyện? Mua bảo hiểm tự nguyện ở đâu, thủ tục hồ sơ mua bảo hiểm y tế tự nguyện như thế nào. Bài viết sau chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này như sau :


Cơ sở pháp lý

 • Luật bảo hiểm y tế 2014
 • Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
 • Công văn Số: 3170/BHXH-BT -Lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

Bảo hiểm y tế tự nguyện là gì?

Bảo hiểm y tế tự nguyện là hình thức bảo hiểm do Nhà nước thực hiện không vì mục đích lợi nhuận để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe khi đau ốm, bệnh tật từ Quỹ bảo hiểm y tế. Đây là hình thức bảo hiểm y tế mà người dân thường được tự do trong việc lựa chọn về việc tham gia hay không tham gia hay không, mức hưởng bảo hiểm, mức đóng,…

Với nhiều lợi ích được hưởng từ việc đóng bảo hiểm y tế khi tham gia khám chữa bệnh tại các trung tâm y tế khiến nhiều người có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế. Những người chưa tham gia mua bảo hiểm y tế theo diện bắt buộc đều có thể tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện mà không bắt buộc phải tham gia doanh nghiệp thì mới mua được thẻ bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm y tế tự nguyện


Đối tượng mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện

Theo quy định của pháp luật về thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện thì tất cả mọi người đều có thể mua bảo hiểm y tế tự nguyện, trừ những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và trẻ em dưới 6 tuổi.

Từ khi Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 chính thức có hiệu lực, thì khái niệm bảo hiểm y tế tự nguyện không còn mà thay vào đó là quy định về bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình. Để dễ cho quản lý cho bên bảo hiểm, thì việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện cần được tiến hành theo hộ gia đình, có nghĩa là bạn muốn tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện thì tất cả các thành viên trong gia đình, có nghĩa là nếu 1 người mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện thì tất cả thành viên có mặt trong sổ hộ khẩu đều phải tiến hành mua thẻ bảo hiểm y tế (trừ các trường hợp đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc).


Mức đóng của bảo hiểm y tế tự nguyện

Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện như sau :

Mức đóng của tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế mới nhất như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Vậy mức đóng của người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ phụ thuộc vào mức tiền lương cơ sở mà nhà nước quy định cho mỗi năm.

Theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 1/7/2018 đến ngày 30/06/2018 thì mức lương cơ sở điều chỉnh tăng lên 1.390.000 đồng/ tháng theo đó mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình như sau:

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Nghị quyết số: 70/2018/QH14 thực hiện điều chỉnh mức hưởng mức lương cơ sở  từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm ) và trợ cấp ưu đãi với người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 01 tháng 7 năm 2019. Theo đó mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình như sau:

Như vậy, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Thời gian đóng bảo hiểm y tế tự nguyện được thực hiện theo định kỳ 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng, người đại diện hộ gia đình trực tiếp nộp tiền đóng BHYT cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đại lý thu BHYT tại cấp xã. (Khoản 7 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH).


Mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện ở đâu?

Hiện nay, theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì những nơi có thẩm quyền đăng ký cấp bảo hiểm y tế tự nguyện bao gồm:

Xã phường nơi mà người mua bảo hiểm đang sinh sống, hình thức dịch vụ bảo hiểm y tế hiện đang được bán bởi cơ quan bảo hiểm ở Phường/ xã nơi mà người tham gia bảo hiểm cư trú.

Ngoài ra, còn có thể trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm y tế ở địa phương hoặc Đại lý thu Bảo hiểm xã hội.

Mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện


Thủ tục hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

Hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

Để tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo bạn cần phải tiến hành chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu số TK1-TS
 • Danh sách đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình theo mẫu D01 – HGĐ . Việc kê khai danh sách đăng ký tham gia bảo hiểm y tế chỉ cần đại diện hộ gia đình lên tiến hành kê khai. Người kê khai phải chịu trách nhiệm về nội dung kê khai đó nếu kê khai sai thì phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và bồi hoàn chi phí khám chữa bệnh (nếu có phát sinh)
 • Bản chính sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú KT3 để tiến hành đối chiếu thông tin.
 • Bản photo hoặc bản chụp thẻ bảo hiểm y tế của những người đã có thẻ bảo hiểm y tế để nộp kèm danh sách đăng ký tham gia bảo hiểm y tế để xác định việc giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định tại Khoản 13 Điều 18 quyết định/ QĐ- BHXH.

Hồ sơ sau khi chuẩn bị xong hồ sơ thì bạn tiến hành nộp tại  nơi bạn có hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

Thủ tục tham gia đăng ký bảo hiểm y tế tự nguyện

Khi mua bảo hiểm y tế tự nguyện, người tham gia cần thực hiện các thủ tục như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện như đã nêu ở trên.
 • Bước 2: Xuất trình giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tạm trú KT3
 • Bước 3: Nộp hồ sơ, người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện nộp 01 bộ hồ sơ tại Đại lý bảo hiểm tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc cơ quan bảo hiểm tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Bước 4: Nhận kết quả, Bạn nhận thẻ bảo hiểm y tế tại nơi đã nộp hồ sơ.

Thời hạn cấp mới không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Đối với các trường hợp mới bắt đầu tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình từ ngày 01/01/2015 và trường hợp tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính: Thẻ BHYT được cấp có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày lập thủ tục và nộp tiền theo quy định.


Trên đây là phần giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Hướng dẫn chi tiết về mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện. nếu còn thắc mắc hay hay còn chưa rõ trong bài viết này bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với tổng đài Tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến qua HOTLINE 19006588 của Luật Quang Huy để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.


 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!


phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI