QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Bảo hiểm y tế thất nghiệp
  • NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT.
  • Mức hưởng BHYT theo đối tượng hưởng TCTN: cấp thẻ theo mã TN với mức hưởng là 80% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi BHYT thanh toán. Được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã, phường cho một lần khám chữa bệnh khi mức thanh toán thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

       Khi người lao động chấp dứt công việc tại công ty cũng đồng nghĩa với giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của họ cũng bị chấm dứt. Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì pháp luật cũng quy định về bảo hiểm y tế khi được hưởng trợ cấp thất nghiệp cho những người lao động. Nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề này Luật Quang Huy sẽ phân tích và làm rõ các quy định về Bảo hiểm y tế thất nghiệp.


Cơ sở pháp lý

  • Nghị định 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế
  • Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
  • Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014
  • Quyết định 1351/QĐ-BHXH năm 2015 ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế quy định cấu trúc mã thẻ BHYT, mã cơ sở KCB BHYT, mã bảo hiểm y tế nơi đối tượng sinh sống do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 16/11/2015.

Cấp thẻ bảo hiểm y tế khi thuộc đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp

      Hiện nay pháp luật có một số quy định về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người thất nghiệp khi thuộc đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

      Khoản 6 Điều 2 Nghị định 146/NĐ-CP hướng dẫn về bảo hiểm y tế có quy định về các đối tượng thuộc nhóm ngân sách nhà nước đóng gồm:

“6. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Bảo hiểm y tế thất nghiệp

      Cũng theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp cũng có quy định như sau:

Điều 23. Cấp và thu hồi thẻ bảo hiểm y tế

1. Cấp thẻ bảo hiểm y tế

Căn cứ quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổ chức bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.

      Như vậy, căn cứ theo những quy định nêu trên ta có thể thấy người lao động khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thuộc đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện sẽ căn cứ vào quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động để làm căn cứ cấp phát thẻ bảo hiểm y tế.

      Sau đó thẻ bảo hiểm y tế khi thất nghiệp sẽ được chuyển cho người lao động theo hai cách. Một là cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện sẽ gửi bưu điện cho người lao động theo thông tin ghi trên quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hai là Cơ quan BHXH chuyển thẻ bảo hiểm y tế sang Trung tâm dịch vụ việc làm để trả cho người lao động.

      Về thời gian cấp thẻ bảo hiểm y tế thất nghiệp thì khoản 1 Điều 30 Quyết định 595/QĐ-BHXH có quy định như sau:

Điều 30. Cấp thẻ BHYT

1. Cấp mới: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp: không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

      Như vậy, sau 02 ngày làm việc kể từ khi có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện sẽ tiến hành cấp thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian thất nghiệp cho người lao động. Thẻ bảo hiểm thất nghiệp sẽ được Trung tâm dịch vụ việc làm cấp cho người lao động sau khi có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mức hưởng bảo hiểm y tế theo đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp

      Điểm d khoản 2 Điều 2 Quyết định 1351/BHXH năm 2015 có quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

“d) Ký hiệu bằng số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD.”

      Điểm b Khoản 1 Điều 2 của quyết định này cũng quy định thêm Mã bảo hiểm y tế của nhóm thuộc ngân sách đóng như sau:

      Mã TN là: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

      Như vậy, đối tượng người lao động được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được cấp thẻ theo mã TN với mức hưởng là 80% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm y tế thanh toán. Được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã, phường cho một lần khám chữa bệnh khi mức thanh toán thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tức thấp hơn 223.500 đồng (mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng, đến tháng 7/2020 là 1.600.000 đồng).

Quy định về bhyt cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế theo đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp

       Về giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế thất nghiệp được quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 146/2018 như sau:

Điều 13. Thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng

1. Đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 2, thẻ bảo him y tế có giá trị sử dụng t tháng đu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền.

      Theo đó, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được cấp thẻ bảo hiểm ý tế thất nghiệp tính từ thời tháng đầu tiên được hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp kết thúc thì thẻ bảo hiểm thất nghiệp cũng hết giá trị sử dụng bởi lẽ thẻ bảo hiểm thất nghiệp này chỉ cấp cho người lao động trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp nên giá trị thẻ bằng thời gian người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

      Giả sử: Chị Nguyễn Hồng Ánh, tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp 05 năm 03 tháng, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà chị được hưởng là 5 tháng. Như vậy, chị Hồng Ánh sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế  có giá trị sử dụng trong vòng 5 tháng tính kể từ khi có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đến khi chấm dứt việc hưởng trợ cấp.


      Trên đây là những giải đáp về vấn đề Thất nghiệp có được hưởng bảo hiểm y tế hay không. Nếu còn vấn đề gì chưa rõ liên quan đến những vấn đề trên, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến qua Hotline 19006588 của Luật Quang Huy để được giải đáp.

      Trân trọng./.


 

 

Hãy chia sẻ bài viết này vì nó hữu ích và hoàn toàn miễn phí bạn nhé!


phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI