Tư tưởng Hồ Chí Minh

BẢN CHẤT GIAI CẤP VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

      Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền là một nguồn tài sản vô giá của Đảng và của cả dân tộc ta, đã soi sáng và chỉ đạo Đảng ta vượt qua muôn vàn thử thách hơn 85 năm qua. Tư tưởng của người về Đảng tiếp tục là bó …

BẢN CHẤT GIAI CẤP VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Xem »

QUAN ĐIỂM SÁNG TẠO CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ NHỮNG TIỀN ĐỀ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      Lịch sử của dân tộc Việt Nam là lịch sử chứa đầy máu và nước mắt, là lịch sử của các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, lịch sử đã chứng kiến sự bất lực của tư tưởng dân chủ tư sản trước nhiệm vụ cứu nước và chứng kiến sự …

QUAN ĐIỂM SÁNG TẠO CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ NHỮNG TIỀN ĐỀ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI