Tổ chức và hoạt động của Tóa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân

Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm thông qua hoạt động của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Nguyên tắc tranh tụng được đảm bảo thể hiện thông qua hoạt động của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội

      Trong xu hướng xây dựng nền tư pháp hiện đại, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế thì việc bảo vệ tối đa quyền con người và quyền công dân luôn được đặc biệt chú trọng. Với tinh thần ấy, nhằm nâng cao chất lượng của quá trình tố tụng, xác …

Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm thông qua hoạt động của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Xem »

Phân tích và đánh giá nguyên tắc “Tòa án nhân dân tổ chức độc lập theo thẩm quyền xét xử”

Nguyên tắc Tòa án nhân dân tổ chức độc lập theo thẩm quyền xét xử

       Một trong những tiêu chí hàng đầu được đặt ra trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân (TAND) là phải luôn đảm bảo tính khách quan, sự công minh của người cầm cân nảy mực. Và để đạt được tiêu chí này thì đòi hỏi trong hoạt động của …

Phân tích và đánh giá nguyên tắc “Tòa án nhân dân tổ chức độc lập theo thẩm quyền xét xử” Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI