Thanh tra Khiếu tố

NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TỐ CÁO VÀ THỰC TIỄN VIỆC ÁP DỤNG NHỮNG QUY ĐỊNH NÀY VÀO ĐỜI SỐNG

Quy định của pháp luật về tố

      Để xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đã và đang không ngừng nỗ lực trong vấn đề cải cách bô máy chính quyền, cải cách thủ tục hành chính theo hướng có lợi nhất cho nhân dân lao động. Thực hiện khiếu nại, …

NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TỐ CÁO VÀ THỰC TIỄN VIỆC ÁP DỤNG NHỮNG QUY ĐỊNH NÀY VÀO ĐỜI SỐNG Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI