Tâm lý học tội phạm

TRÊN CƠ SỞ NGHIÊN CỨU MỘT HỌC THUYẾT GIẢI THÍCH VỀ NGUYÊN NHÂN CỦA TỘI PHẠM

      Giải thích về nguyên nhân của tội phạm có rất nhiều các học thuyết khác nhau, quá trình ra đời và phát triển các học thuyết đó đánh dấu quá trình hình thành và ngày càng phát triển của tội phạm học. Mỗi học thuyết lại có cách tiếp cận riêng, giải …

TRÊN CƠ SỞ NGHIÊN CỨU MỘT HỌC THUYẾT GIẢI THÍCH VỀ NGUYÊN NHÂN CỦA TỘI PHẠM Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI