Xử lý vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu

xử lý vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu theo các quy định hiện hành của pháp luật việt nam và thực tiễn áp dụng

Đấu thầu mua sắm chính phủ là hoạt động quan trọng để duy trì sự tồn tại và hoạt động của cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, mục đích của hoạt động đấu thầu cũng là vì lợi ích chung, lợi ích công cộng, do đó, những vi phạm trong hoạt động này luôn …

Xử lý vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu Xem »