Pháp luật phòng chống tham nhũng

Biện pháp khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án

biện pháp khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án

      Sau khi có bản án, quyết định của tòa án giải quyết một vụ việc thì việc đưa bản án, quyết định đó thực thi trên thực tế là rất quan trọng. Pháp luật cho phép người phải thi hành án có một khoảng thời gian để tự nguyện thi hành phần …

Biện pháp khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án Xem »

Tội phạm theo khu vực địa lý, giới tính, lứa tuổi và phân tầng xã hội

Tội phạm tham nhũng theo khu vực địa lý, giới tính, lứa tuổi

      Cùng với xu hướng phát triển chung của thế giới, là một nước đang phát triển, Việt Nam cũng gặp phải nhiều vấn đề thách thức trong quá trình hội nhập nhất là về kinh tế, khoa học-kĩ thuật và công nghệ. Bằng việc phát huy cao độ nguồn lực trong nước …

Tội phạm theo khu vực địa lý, giới tính, lứa tuổi và phân tầng xã hội Xem »

Những điểm mới trong quy định của BLHS 2015 về các tội phạm tham nhũng

Điểm mới trong quy định của BLHS 2015 về các tội phạm tham nhũng

       Các tội phạm về chức vụ được quy định tại Chương XXIII Bộ luật hình sự (BLHS) 2015, từ Điều 352 đến Điều 366. Nhìn chung, quy định về các tội phạm về chức vụ trong BLHS 2015 không có nhiều thay đổi so với quy định về các tội phạm này …

Những điểm mới trong quy định của BLHS 2015 về các tội phạm tham nhũng Xem »

Bình luận quy định về kê khai tài sản và xác minh kê khai tài sản theo quy định của luận Phòng chống tham nhũng

Em hãy bình luận quy định về kê khai tài sản và xác minh kê khai tài sản theo quy định của luận Phòng chống tham nhũng

     Tham nhũng là căn bệnh vô cùng nghiêm trọng ở nước ta hiện nay, nó gậy hậu quả vô cùng nghiêm trọng đến cả kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước, cản trở sự phát triển của đất nước và làm cho đất nước khó khăn trong quá trình hội …

Bình luận quy định về kê khai tài sản và xác minh kê khai tài sản theo quy định của luận Phòng chống tham nhũng Xem »

Những điểm mới trong quy định của BLHS năm 2015 về các tội phạm tham nhũng

Những điểm mới trong quy định của BLHS năm 2015 về các tội phạm tham nhũng

      Tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng đến các nguồn lực công, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước, làm sai lệch công lý, công bằng xã hội, làm suy giảm niềm tin, cản trở các nỗ lực giảm nghèo và phát triển đất nước, xã hội. …

Những điểm mới trong quy định của BLHS năm 2015 về các tội phạm tham nhũng Xem »

Hãy sưu tầm hai vụ án hình sự xét xử về tội phạm tham nhũng gần đây và bình luận về vấn đề định tội danh trong vụ án đó

Hãy sưu tầm hai vụ án hình sự xét xử về tội phạm tham nhũng gần đây và bình luận về vấn đề định tội danh trong vụ án đó

      Bước vào thế 21, cả thế giới đang vận hành theo xu hướng: hòa bình, đối thoại, hội nhập và cùng phát triển. Các ranh giới ngăn cách về kinh tế, văn hóa, chính trị tôn giáo, sắc tộc thậm chí là ranh giới địa lý sẽ dần được xóa bỏ.   …

Hãy sưu tầm hai vụ án hình sự xét xử về tội phạm tham nhũng gần đây và bình luận về vấn đề định tội danh trong vụ án đó Xem »

Sưu tầm 2 vụ án hình sự xét xử về tội phạm tham nhũng trong thời gian gần đây và hãy bình luận về việc định tội danh trong các vụ án đó

Hãy sưu tầm 2 vụ án hình sự xét xử về tội phạm tham nhũng trong thời gian

      Tham nhũng là những hiện tượng đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử xã hội loài người và ngày càng phổ biến trên phạm vi toàn cầu. Tham nhũng là nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển của mỗi quốc gia và cả thế giới. Vì vậy, …

Sưu tầm 2 vụ án hình sự xét xử về tội phạm tham nhũng trong thời gian gần đây và hãy bình luận về việc định tội danh trong các vụ án đó Xem »

Xu hướng phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm về tham nhũng

xu hướng phát triển của pháp luật hình sự việt nam về các tội phạm về tham nhũng

      Hiện nay, tình hình tham nhũng ở nước ta đã ở mức nghiêm trọng, đáng báo động. Tham nhũng không chỉ xảy ra ở cấp Trung ương, ở những chương trình, dự án lớn mà còn xuất hiện nhiều trong các cấp chính quyền cơ sở – cơ quan tiếp xúc với …

Xu hướng phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm về tham nhũng Xem »

BẤT CẬP CỦA LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG QUA VỤ ÁN THAM NHŨNG ĐIỂN HÌNH

bất cập của luật phòng chống tham nhũng qua vụ án tham nhũng điển hình

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội có tính lịch sử, là một biểu hiện của sự lợi dụng hay lạm dụng quyền lực nhà nước, vì vậy, nó gắn liền với quyền lực nhà nước và được thực hiện bởi chủ thể được nhà nước trao quyền. Ở các quốc gia khác nhau, …

BẤT CẬP CỦA LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG QUA VỤ ÁN THAM NHŨNG ĐIỂN HÌNH Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI