Bình luận hoạt động kiểm soát biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu

Hoạt động kiểm soát biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu

      Biên giới phía ngoài của không gian Schengen đóng vai trò chủ chốt trong việc đảm bảo cho sự hoạt động thông suốt của thị trường nội địa và khu vực của Liên minh châu Âu. Việc kiểm soát đường biên giới phía ngoài trên một cơ chế kiểm tra chung cùng …

Bình luận hoạt động kiểm soát biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu Xem »