Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin

Vận dụng nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại

Chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại

      Trong sự vận động luân hồi và tuần hoàn của vật chất con người dần nhận ra được tính “quy luật” của sự vật, hiện tượng. Khái niệm “quy luật” ở đây được hiểu là một khái niệm mang tính triết học, là những mối liên hệ khách quan, bản chất, các …

Vận dụng nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại Xem »

Lý luận về tích tụ tư bản và tập trung tư bản của C. Mác và liên hệ với thực tiễn Việt Nam hiện nay

Lý luận về tích tụ tư bản và tập trung tư bản

        Tích lũy tư bản là một yếu tố quan trọng quyết định đối với sự hình thành phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, một hệ thống các nước tư bản đầu tiên trên thế giới đã hình thành và phát triển vô cùng mạnh mẽ mà lịch sử đã …

Lý luận về tích tụ tư bản và tập trung tư bản của C. Mác và liên hệ với thực tiễn Việt Nam hiện nay Xem »

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật này ở Việt Nam hiện nay

      Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là một quy luật phổ biến và có tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của con người. Quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất có mối quan hệ thống nhất và …

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật Xem »

Giải pháp để tăng năng lực cạnh tranh về giá của các doanh nghiệp Việt Nam

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật này ở Việt Nam hiện nay

       Thế giới đang thay đổi từng ngày, từng giờ, luôn có những bước tiến phát triển không ngừng trong các lĩnh vực về kinh tế, xã hội. Cùng với đó nhu cầu của con người để thỏa mãn cuộc sống của bản thân cũng dần tăng cao. Để đáp ứng được nhu …

Giải pháp để tăng năng lực cạnh tranh về giá của các doanh nghiệp Việt Nam Xem »

Lí luận về hàng hóa sức lao động của C.Mác và sự vận dụng lý luận này trong cải cách chính sách tiền công

lý luận hàng hóa sức lao động của c.mác trong chính sách tiền công

  Trong cơ chế thị trường hiện nay, tiền lương và giá cả đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng XHCN. Tuy nhiên, các vấn đề xung quanh lương và giá cả thị trường ngày càng phức tạp, lương và giá có mỗi quan hệ chặt chẽ với nhau. Mỗi khi lương …

Lí luận về hàng hóa sức lao động của C.Mác và sự vận dụng lý luận này trong cải cách chính sách tiền công Xem »

Lý luận về giá trị hàng hóa sức lao động của C. Mác và sự vận dụng lý luận này trong vấn đề tiền công ở Việt Nam hiện nay

Lý luận về giá trị hàng hóa sức lao động của C. Mác và sự vận dụng lý luận này trong vấn đề tiền công ở Việt Nam hiện nay

      Tiền công, tiền lương luôn là vấn đề cấp thiết đối với người lao động từ trước cho đến nay. Sức lao động được coi là một hàng hóa đặc biệt, tiền lương được coi là mức giá của sức lao động và được quyết định bởi sự thỏa thuận giữa hai …

Lý luận về giá trị hàng hóa sức lao động của C. Mác và sự vận dụng lý luận này trong vấn đề tiền công ở Việt Nam hiện nay Xem »

Quy luật giá trị và sự biểu hiện của một tác trong ba tác động của quy luật này ở Việt Nam

Quy luật giá trị và sự biểu hiện của một tác trong ba tác động của quy luật này ở Việt Nam

        Trong nền kinh tế hàng hóa, có những quy luật kinh tế ràng buộc và chi phối hoạt động của những người sản xuất hàng hóa như: quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; quy luật tiết kiệm thời gian lao …

Quy luật giá trị và sự biểu hiện của một tác trong ba tác động của quy luật này ở Việt Nam Xem »

Lý luận về tư bản cố định và tư bản lưu động của C. Mác và liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

Lý luận về tư bản cố định và tư bản lưu động

      Sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất biện chứng giữa quá trình sản xuất và quá trình lưu thông. Lưu thông của tư bản. thoe nghĩa rộng, là sự vận động của tư bản, nhờ đó mà tư bản lớn lên và thu được giá trị thặng dư, cũng …

Lý luận về tư bản cố định và tư bản lưu động của C. Mác và liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam hiện nay Xem »

Bằng sự vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả để giải quyết nạn ách tắc giao thông của thủ đô Hà Nội

Giải quyết nạn ách tắc giao thông Hà Nội

      Trải qua bao biến động lịch sử, chúng ta không thể phủ nhận được vai trò quan trọng của giao thông đối với sự phát triển của xã hội, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá như­ đất nước ta hiên nay. Các mạng lưới giao thông chính …

Bằng sự vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân kết quả để giải quyết nạn ách tắc giao thông của thủ đô Hà Nội Xem »

Lý luận tiền công của C. Mác và sự vận dụng lý luận này trong cải cách chính sách tiền công (tiền lương) ở Việt Nam hiện nay

Lý luận tiền công của C. Mác

       Đối với người lao động, vấn đề “tiền lương” luôn là vấn đề cấp thiết, quan trọng nhất. Một chính sách tiền lương đúng đắn sẽ góp phần tạo động lực thúc đẩy lao động tích cực, khiến cho sản xuất được phát triển, kinh tế tăng trưởng nhanh, đạt trình độ …

Lý luận tiền công của C. Mác và sự vận dụng lý luận này trong cải cách chính sách tiền công (tiền lương) ở Việt Nam hiện nay Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI