Luật Thương mại

Phân tích 04 điểm khác biệt cơ bản giữa quy định pháp luật về đấu thầu trong Luật Thương mại năm 2005 và Luật Đấu thầu năm 2013

Đấu thầu trong Luật Thương mại năm 2005

       Cùng với sự phát triển của thế giới, Việt Nam đang ngày một hội nhập vào nên kinh tế thì trường của thế giới. Để Việt Nam tiến nhanh và mạnh trong quá trình hội nhập này thì cơ sở hạ tầng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Việc xây …

Phân tích 04 điểm khác biệt cơ bản giữa quy định pháp luật về đấu thầu trong Luật Thương mại năm 2005 và Luật Đấu thầu năm 2013 Xem »

So sánh hợp đồng mua bán hàng hoá (theo quy định của Luật thương mại 2005) và hợp đồng mua bán tài sản (theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005)

So sánh hợp đồng mua bán hàng hóa (theo quy định của Luật Thương mại 2005) và Hợp đồng mua bán tài sản (theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2005)

      Luật Thương mại 2005 không đưa ra định nghĩa về hợp đồng mua bán hàng hoá song có thể xác định bản chất pháp lý của hợp đồng mua bán hàng hoá trong thương mại dựa trên cơ sở quy định của Bộ Luật dân sự về hợp đồng mua bán tài …

So sánh hợp đồng mua bán hàng hoá (theo quy định của Luật thương mại 2005) và hợp đồng mua bán tài sản (theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005) Xem »

Phân tích hợp đồng thương mại và các hành vi vi phạm hợp đồng thương mại

Phân tích hợp đồng thương mại và các hành vi vi phạm hợp đồng thương mại

      Hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm hợp đồng nhằm bảo đảm trật tự và tạo sự công bằng giữa các chủ thể trong quan hệ hợp đồng là yêu cầu cần thiết trong việc thiết lập và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh nhằm thúc …

Phân tích hợp đồng thương mại và các hành vi vi phạm hợp đồng thương mại Xem »

Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng trong thương mại

Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng trong thương mại

      Trong guồng quay không ngừng của đời sống nền kinh tế toàn cầu, với chính sách mở cửa và hội nhập, tại Việt Nam các hoạt động thương mại cũng diễn ngày càng nhiều, số lượng giao dịch thông qua hợp đồng trong lĩnh vực thương mại ngày càng phổ biến. Tuy …

Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng trong thương mại Xem »

Phân chia lợi nhuận theo tỉ lệ góp vốn trong công ty TNHH qua tình huống cụ thể

Phân chia lợi nhuận theo tỉ lệ góp vốn trong công ty TNHH qua tình huống cụ thể

      Sự phát triển của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đòi hỏi một khung pháp luật kinh tế hoàn chỉnh, trong đó pháp luật về doanh nghiệp có vai trò quan trọng. Luật doanh nghiệp ra đời làm tăng số lượng doanh nghiệp được đăng kí và việc chuyển đổi …

Phân chia lợi nhuận theo tỉ lệ góp vốn trong công ty TNHH qua tình huống cụ thể Xem »

Bình luận về ý kiến cho rằng dịch vụ logistics bao gồm chuỗi các dịch vụ

Bình luận ý kiến về dịch vụ logistics bao gồm chuỗi các dịch vụ

      Trong điều kiện phát triển của kinh tế thị trường, các hoạt động thương mại phát triển phong phú, đa dạng và đan xen lẫn nhau. Việc một thương nhân, chỉ bằng năng lực của mình, thực hiện tất cả các quá trình giao lưu thương mại ngày càng trở nên ít …

Bình luận về ý kiến cho rằng dịch vụ logistics bao gồm chuỗi các dịch vụ Xem »

Phân tích tình huống thực tế thành lập doanh nghiệp của ông Taka Hiroshi

Phân tích tình huống thực tế thành lập doanh nghiệp của ông Taka Hiroshi

      Sau một thời gian nghiên cứu thực tế, ông Taka Hiroshi, quốc tịch Nhật Bản có dự định thành lập một trang trại nuôi gà Đông Tảo ở Hưng Yên, Việt Nam với mục đích xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Câu hỏi: Anh, chị hãy tư vấn hình thức đầu …

Phân tích tình huống thực tế thành lập doanh nghiệp của ông Taka Hiroshi Xem »

ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh

      Trong quá trình tiến hành hoạt động thương mại, các bên tham gia (chủ yếu là các thương nhân – tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng kí kinh doanh) khó tránh khỏi những mâu …

ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI