Luật Thương mại

So sánh hợp đồng mua bán hàng hoá (theo quy định của Luật thương mại 2005) và hợp đồng mua bán tài sản (theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005)

      Luật Thương mại 2005 không đưa ra định nghĩa về hợp đồng mua bán hàng hoá song có thể xác định bản chất pháp lý của hợp đồng mua bán hàng hoá trong thương mại dựa trên cơ sở quy định của Bộ Luật dân sự về hợp đồng mua bán tài …

So sánh hợp đồng mua bán hàng hoá (theo quy định của Luật thương mại 2005) và hợp đồng mua bán tài sản (theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005) Xem »

Phân tích 03 (ba) điểm khác biệt cơ bản giữa quy định pháp luật về đấu thầu trong Luật Thương mại năm 2005 và Luật Đấu thầu năm 2013

      Cùng với sự phát triển của thế giới thì Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thị trường của thế giới. Do đó vấn đề cấp bách đặt ra là cần phải đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật cho …

Phân tích 03 (ba) điểm khác biệt cơ bản giữa quy định pháp luật về đấu thầu trong Luật Thương mại năm 2005 và Luật Đấu thầu năm 2013 Xem »

Phân tích hợp đồng thương mại và các hành vi vi phạm hợp đồng thương mại

      Hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm hợp đồng nhằm bảo đảm trật tự và tạo sự công bằng giữa các chủ thể trong quan hệ hợp đồng là yêu cầu cần thiết trong việc thiết lập và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh nhằm thúc …

Phân tích hợp đồng thương mại và các hành vi vi phạm hợp đồng thương mại Xem »

Phân tích sự thay đổi quan niệm về Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản trong pháp luật Việt Nam

      Trong nền kinh tế thị trường, dưới sự tác động của quy luật cạnh tranh, hiện tượng phá sản các doanh nghiệp xảy ra như một sự tất yếu. Cùng với sự phát triển giao lưu và hợp tác kinh tế đã và đang diễn ra trên phạm vi khu vực và …

Phân tích sự thay đổi quan niệm về Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản trong pháp luật Việt Nam Xem »

Phân chia lợi nhuận theo tỉ lệ góp vốn trong công ty TNHH qua tình huống cụ thể

      Sự phát triển của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đòi hỏi một khung pháp luật kinh tế hoàn chỉnh, trong đó pháp luật về doanh nghiệp có vai trò quan trọng. Luật doanh nghiệp ra đời làm tăng số lượng doanh nghiệp được đăng kí và việc chuyển đổi …

Phân chia lợi nhuận theo tỉ lệ góp vốn trong công ty TNHH qua tình huống cụ thể Xem »

Phân tích quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong quan hệ đại lý thương mại

Trong nền kinh tế sản xuất hàng hóa, hoạt động trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các thương nhân với nhau thông qua mua bán là điều kiện quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của xã hội. Khi mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên thị trường, tùy thuộc …

Phân tích quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong quan hệ đại lý thương mại Xem »

Phân tích 04 điểm khác biệt cơ bản giữa quy định pháp luật về đấu thầu trong Luật Thương mại năm 2005 và Luật Đấu thầu năm 2013

       Cùng với sự phát triển của thế giới, Việt Nam đang ngày một hội nhập vào nên kinh tế thì trường của thế giới. Để Việt Nam tiến nhanh và mạnh trong quá trình hội nhập này thì cơ sở hạ tầng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Việc xây …

Phân tích 04 điểm khác biệt cơ bản giữa quy định pháp luật về đấu thầu trong Luật Thương mại năm 2005 và Luật Đấu thầu năm 2013 Xem »

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014 SO VỚI LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2005

      Luật Doanh nghiệp của Việt Nam quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân, nhóm công ty. Ngày 26/11/2014, Luật Doanh …

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014 SO VỚI LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2005 Xem »

BÌNH LUẬN Ý KIẾN VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS BAO GỒM CHUỖI CÁC DỊCH VỤ

      Trong điều kiện phát triển của kinh tế thị trường, các hoạt động thương mại phát triển phong phú, đa dạng và đan xen lẫn nhau. Việc một thương nhân, chỉ bằng năng lực của mình, thực hiện tất cả các quá trình giao lưu thương mại ngày càng trở nên ít …

BÌNH LUẬN Ý KIẾN VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS BAO GỒM CHUỖI CÁC DỊCH VỤ Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI