Luật Thương mại quốc tế

Phân tích và bình luận quy định tại Điều 177 Luật thương mại 2005 về thời hạn đại lý

      Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ cũng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Một thương nhân không thể tự mình thực hiện mọi hoạt động kinh doanh từ khâu sản xuất cho tới khâu tiêu thụ sản …

Phân tích và bình luận quy định tại Điều 177 Luật thương mại 2005 về thời hạn đại lý Xem »

Phân tích nội dung quy định của WTO về các biện pháp hạn chế số lượng và bình luận về thực tiễn sử dụng các biện pháp này trong thương mại quốc tế hiện nay

       Hội nhập về mọi mặt đang là xu thế của hầu hết các quốc gia trong đó có Việt Nam. Tháng 12/2006, nước ta đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Từ đó đến nay nước ta không chỉ nhận được rất nhiều cơ …

Phân tích nội dung quy định của WTO về các biện pháp hạn chế số lượng và bình luận về thực tiễn sử dụng các biện pháp này trong thương mại quốc tế hiện nay Xem »

PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ BẤT KHẢ KHÁNG TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA CISG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

      Trong quá trình đàm phán, kí kết các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, đặc biệt là các hợp đồng dài hạn thì việc xảy ra rủi ro (rủi ro từ thiên nhiên, con người, xã hội …) dẫn đến tranh chấp phát sinh là điều không thể tránh khỏi. …

PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ BẤT KHẢ KHÁNG TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA CISG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Xem »

PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN VÀ TRỌNG TÀI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

      Tòa án và Trọng tài có nhiều điểm khác biệt, đặc biệt có sự rạch ròi về thẩm quyền giải quyết tranh chấp, nhưng mỗi quan hệ hỗ trợ, bổ sung giữa hai hình thức là vô cùng mật thiết. Với sự bổ sung đó, sự giao thoa của công cụ quyền …

PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN VÀ TRỌNG TÀI TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Xem »

TỰ DO HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ CÁC HẠN CHẾ CƠ BẢN

      Tự do hợp đồng là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất điều chỉnh quan hệ hợp đồng thương mại quốc tế, là nền tảng cho tất cả các quy định pháp lý trong lĩnh vực hợp đồng trên cơ sở tôn trọng ý chí của các bên trong hợp đồng …

TỰ DO HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ CÁC HẠN CHẾ CƠ BẢN Xem »

BÌNH LUẬN VỀ VỤ KIỆN DS404 MÀ VIỆT NAM ĐÃ THAM GIA VỚI TƯ CÁCH NGUYÊN ĐƠN

      WTO ra đời đã thúc đẩy quá trình hợp tác thương mại quốc tế, điều tiết hoạt động thương mại giữa các quốc gia trên thế giới. Chống bán phá giá là một trong những biện pháp cơ bản trong thương mại hàng hóa quốc tế. Qua bài phân tích sau đây …

BÌNH LUẬN VỀ VỤ KIỆN DS404 MÀ VIỆT NAM ĐÃ THAM GIA VỚI TƯ CÁCH NGUYÊN ĐƠN Xem »

THỰC TIỄN THI HÀNH BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ

      Khi có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội thì các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm bình đẳng giới. Việt Nam là một đất nước chịu ảnh hưởng sâu sắc từ …

THỰC TIỄN THI HÀNH BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI