Luật Thi hành án dân sự

Phân tích thủ tục giải quyết trong trường hợp đương sự rút đơn khởi kiện ở tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và thực tiễn thực hiện

Thủ tục giải quyết trong trường hợp đương sự rút đơn khởi kiện

         Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự là quyền của đương sự trong việc tự quyết định và quyền, lợi ích của họ và lựa chọn biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích đó. Là một vấn đề cơ bản của tố tụng …

Phân tích thủ tục giải quyết trong trường hợp đương sự rút đơn khởi kiện ở tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và thực tiễn thực hiện Xem »

Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành về biện pháp kê biên và xử lý tài sản của người phải thi hành án và nêu kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này

quy định của luật thi hành án dân sự về biện pháp kê biên và xử lý tài sản

      Thi hành án dân sự là quá trình thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự của các đương sự đã được xác định trong các bản án, quyết định được đưa ra thi hành. Do vậy, việc tự nguyện thi hành án của các đương sự được coi là biện pháp …

Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành về biện pháp kê biên và xử lý tài sản của người phải thi hành án và nêu kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này Xem »

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƯƠNG SỰ VÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Thi hành án dân sự là việc tổ chức thi hành các bản ản, quyết định được đưa ra thi hành theo quy định của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân cơ quan, tổ chức. họat động thi hành án nói …

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƯƠNG SỰ VÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI