Luật Hiến pháp

HÌNH THỨC DÂN CHỦ TRỰC TIẾP QUA QUYỀN CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN TRONG HIẾN PHÁP 2013

      Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân là một nguyên tắc cơ bản, được ghi nhận trong cả năm bản Hiến pháp. Đặc biệt, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà …

HÌNH THỨC DÂN CHỦ TRỰC TIẾP QUA QUYỀN CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN TRONG HIẾN PHÁP 2013 Xem »

MỐI QUAN HỆ GIỮA CHỦ TỊCH NƯỚC VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

      Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một hệ thống bao gồm nhiều cơ quan ( loại cơ quan) nhà nước có tính chất, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành một …

MỐI QUAN HỆ GIỮA CHỦ TỊCH NƯỚC VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI