Luật Hành chính

Phân tích vai trò của tổ chức xã hội trong quản lí hành chính nhà nước

Phân tích vai trò của tổ chức xã hội trong quản lí hành chính nhà nước

      Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, để hoạt động quản lí hành chính nhà nước được thực hiện một cách tốt nhất và có hiệu quả nhất thì không chỉ đòi hỏi các cơ quan quản lí hành chính nhà nước phải phối hợp chặt chẽ …

Phân tích vai trò của tổ chức xã hội trong quản lí hành chính nhà nước Xem »

Hãy đánh giá các quy định pháp luật hiện hành về điều kiện khởi kiện vụ án hành chính thông qua tình huống cụ thể

Điều kiện khởi kiện hành chính

      Khởi kiện vụ án hành chính (VAHC) là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện các quyết định  hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc,… Tuy nhiên, khởi kiện vụ án hành chính là một chuyện, còn đối tượng bị kiện đó có được …

Hãy đánh giá các quy định pháp luật hiện hành về điều kiện khởi kiện vụ án hành chính thông qua tình huống cụ thể Xem »

Nêu vai trò của quyết định hành chính trong quản lý hành chính nhà nước

Nêu vai trò của quyết định hành chính trong quản lý hành chính nhà nước

       Quyền lực nhà nước được thực hiện chủ yếu thông qua hoạt động của bộ máy nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp. Một trong những biểu hiện của việc thực hiện quyền lực nhà nước là ra các quyết định pháp luật. Để thực hiện …

Nêu vai trò của quyết định hành chính trong quản lý hành chính nhà nước Xem »

Quy định pháp luật hiện hành về thủ tục giải quyết bồi thường trong trách nhiệm bồi thường của nhà nước và mô hình hóa các quy định pháp luật này

Quy định pháp luật hiện hành về thủ tục giải quyết bồi thường trong trách nhiệm bồi thường của nhà nước và mô hình hóa các quy định pháp luật này

        Bất kì chế độ xã hội nào chỉ có thể tồn tại và phát triển trên cơ sở có sự ổn định về trật tự xã hội. Các quan hệ xã hội rất phong phú, đa dạng, phức tạp luôn ở trạng thái vận động và phát triển nhưng trong một …

Quy định pháp luật hiện hành về thủ tục giải quyết bồi thường trong trách nhiệm bồi thường của nhà nước và mô hình hóa các quy định pháp luật này Xem »

Phân tích trách nhiệm kỉ luật công chức và đánh giá việc truy cứu trách nhiệm kỉ luật công chức trên thực tế

kỉ luật công chức và đánh giá việc truy cứu trách nhiệm kỉ luật công chức

      Công chức là công bộc của nhân dân, công chức chịu sự giám sát của nhân dân và có thể bị thay thế nếu họ tỏ ra không đủ năng lực thực hiện công việc được giao và đặc biệt có những hành vi vi phạm kỉ luật nhà nước, kỉ luật …

Phân tích trách nhiệm kỉ luật công chức và đánh giá việc truy cứu trách nhiệm kỉ luật công chức trên thực tế Xem »

Tính hợp pháp của quyết định kỷ luật công chức trong thực tiễn hiện nay

tính hợp pháp của quyết định kỷ luật công chức trong thực tiễn hiện nay

      Hoạt động tư vấn pháp luật là một hoạt động đa dạng, phức tạp đòi hỏi một quá trình lao động trí óc. Hiện nay, có nhiều hoạt động tư vấn pháp luật khác nhau, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hành chính là một hoạt động phổ biến và rất …

Tính hợp pháp của quyết định kỷ luật công chức trong thực tiễn hiện nay Xem »

Phân tích các hình thức thực hiện quy phạm pháp luật hành chính, đánh giá việc thực hiện quy phạm pháp luật hành chính ở nước ta trong giai đoạn vừa qua

các hình thức thực hiện quy phạm pháp luật hành chính ở nước ta hiện

      Khi tiến hành hoạt động quản lí hành chính nhà nước, thì giữa các chủ thể quản lí và đối tượng quản lí phát sinh các quan hệ xã hội cần được nhà nước điều chỉnh – đó chính là các quan hệ quản lí hành chính nhà nước. Các quan hệ …

Phân tích các hình thức thực hiện quy phạm pháp luật hành chính, đánh giá việc thực hiện quy phạm pháp luật hành chính ở nước ta trong giai đoạn vừa qua Xem »

Phân tích khái niệm quyết định hành chính và nêu vai trò của quyết định hành chính trong quản lí hành chính nhà nước

Phân tích khái niệm quyết định hành chính và nêu vai trò của quyết định hành chính trong quản lí hành chính nhà nước

Xã hội ngày càng phát triển thì càng có nhiều những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Do đó, việc quản lí của nhà nước, đặc biệt là các cơ quan hành chính nhà nước sẽ càng phức tạp, khó khăn hơn. Để thực hiện tốt chức năng quản lí này đòi hỏi các …

Phân tích khái niệm quyết định hành chính và nêu vai trò của quyết định hành chính trong quản lí hành chính nhà nước Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI