Luật Đấu thầu

Nguyên tắc không phân biệt đối xử trong đấu thầu mua sắm của Chính phủ theo quy định của Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam (EVFTA)

Phân biệt đối xử trong đấu thầu mua sắm

       Việc thúc đẩy sự tham gia, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới trong bối cảnh tình hình kinh tế địa chính trị đang có nhiều diễn biến phức tạp và khó đoán định là một bước tiến tích cực cho sự phát triển của Việt Nam. Việt Nam …

Nguyên tắc không phân biệt đối xử trong đấu thầu mua sắm của Chính phủ theo quy định của Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam (EVFTA) Xem »

Phân tích nội dung những vấn đề pháp lý cơ bản về đấu thầu quốc tế

Những vấn đề pháp lý cơ bản về đấu thầu quốc tế của Việt Nam

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, với đường lối đối ngoại mở rộng theo phương châm Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới thì Việt nam đã và đang mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó một lĩnh vực …

Phân tích nội dung những vấn đề pháp lý cơ bản về đấu thầu quốc tế Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI