Luật Đất đai

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua tình huống

      Từ xa xưa, đối với người Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn là một tài sản vô giá. Những người có “nhà cao của rộng”, “ruộng cả ao liền”, thường được coi là những người thuộc tầng lớp trên, được vị nể …

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua tình huống Xem »

Phân tích thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã được hoàn thiện trong những quy định của luật đất đai

       Đất đai là vấn đề quan trọng, diện tích đất đai thì có hạn và rất khó để mở rộng thêm còn dân số thì ngày một đông lên. Do vậy đòi hỏi nhà nước cần phải thực hiện việc  phân chia lại đất đai hợp lý và công bằng. Trong khi …

Phân tích thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã được hoàn thiện trong những quy định của luật đất đai Xem »

VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH

       Đất đai vốn dĩ là một tài nguyên vô cùng quý giá của môi quốc gia, là nơi đã và đang diễn ra cuộc sống của mọi loài sinh vật bao gồm cả con người. Đất đai là tư liệu sản xuất của nông nghiệp, là điều kiện tồn tại và phát …

VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH Xem »

NHỮNG TỒN TẠI, BẤT CẬP LỚN NHẤT TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HIỆN NAY

       Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đối với sự phát triển của mỗi con người, mỗi quốc gia. Một đất nước thực sự lớn mạnh hay không sẽ phụ thuộc phần lớn vào tài nguyên đất và cách quy hoạch sử dụng đất. Nhận ra được tầm quan …

NHỮNG TỒN TẠI, BẤT CẬP LỚN NHẤT TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HIỆN NAY Xem »

KHI NÀO ĐƯỢC MIỄN THUẾ THUÊ NHẬP CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT? –

      Thuế thu nhập cá nhân là một khoản nghĩa vụ tài chính tương đối lớn mà người sử dụng đất phải nộp cho nhà nước khi có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng. Nên khi thực hiện hoạt động chuyển nhượng này, người sử dụng đất rất quan tâm đến câu …

KHI NÀO ĐƯỢC MIỄN THUẾ THUÊ NHẬP CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT? – Xem »

TRÌNH BÀY TÓM TẮT DIỄN BIẾN VỤ VIỆC THU HỒI ĐẤT Ở HUYỆN TIÊN LÃNG – THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

    Những năm qua, chính sách pháp luật về đất đai có rất nhiều thay đổi. Từ năm 1987 đến nay, Luật Đất đai đã được ban hành mới 3 lần (1987, 1993, 2003) và sửa đổi 2 lần (1998, 2001). Hàng trăm văn bản dưới luật cũng được ban hành, sửa đổi nhưng …

TRÌNH BÀY TÓM TẮT DIỄN BIẾN VỤ VIỆC THU HỒI ĐẤT Ở HUYỆN TIÊN LÃNG – THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Xem »

NÊU NHỮNG VƯỚNG MẮC NỔI CỘM TRONG THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG?

     Hiện nay công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) đã đạt được kết quả nhất định để thực hiện hàng chục nghìn dự án, phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương và đất nước trong thời gian qua. Bên cạnh đó, công tác đền bù GPMB trên …

NÊU NHỮNG VƯỚNG MẮC NỔI CỘM TRONG THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG? Xem »

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

       Đất đai có một vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Để đáp ứng sự nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, nhà nước cần phải tiến hành thu hồi nhiều diện tích đất nhằm xây dựng các …

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Xem »

PHÂN BIỆT GIỮA BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG VỚI BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

      Câu 1: Phân biệt giữa bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng với bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất? Cho ví dụ minh họa?      Câu 2: Mục đích, ý nghĩa của việc quy định các nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu …

PHÂN BIỆT GIỮA BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG VỚI BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI