Luật Dân sự

Phân tích quyền của người lập di chúc và những trường hợp hạn chế quyền của người lập di chúc

      Quan hệ thừa kế là một loại quan hệ pháp luật có nội dung kinh tế, xã hội sâu sắc, xuất hiện đồng thời với quan hệ sở hữu và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người. Xã hội càng phát triển thì các quan hệ thừa …

Phân tích quyền của người lập di chúc và những trường hợp hạn chế quyền của người lập di chúc Xem »

TRÌNH BÀY VÀ LẤY VÍ DỤ VỀ CÁC BƯỚC LÀM BÀI TẬP TÍNH THỪA KẾ

      Tính thừa kế là một trong những nội dung quang trọng trong phần thừa kế của bộ môn dân sự. Tuy nhiên Sinh viên trường luật có nhiều bạn vẫn chưa năm rõ được cách thức và các bước để tiến hành làm bài tập thừa kế.Qua bài viết sau đây, Luật …

TRÌNH BÀY VÀ LẤY VÍ DỤ VỀ CÁC BƯỚC LÀM BÀI TẬP TÍNH THỪA KẾ Xem »

HÃY SƯU TẦM MỘT BẢN ÁN SƠ THẨM LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP VỀ ĐẶT CỌC MÀ THEO QUAN ĐIỂM CỦA NHÓM CÁC PHÁN QUYẾT ĐƯA RA TRONG BẢN ÁN LÀ CHƯA PHÙ HỢP, VÀ GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU

      Tranh chấp hợp đồng đặt cọc là vấn đề phức tạp nhưng lại có tính thời sự, thực tiễn cấp bách mà không phải ai cũng nhận biết rõ và áp dụng đúng trên thực tế. Có thể nói, việc giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc đang dần trở nên …

HÃY SƯU TẦM MỘT BẢN ÁN SƠ THẨM LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP VỀ ĐẶT CỌC MÀ THEO QUAN ĐIỂM CỦA NHÓM CÁC PHÁN QUYẾT ĐƯA RA TRONG BẢN ÁN LÀ CHƯA PHÙ HỢP, VÀ GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU Xem »

PHÂN TÍCH CÁC LOẠI TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ ĐƯA RA BÌNH LUẬN VỀ CÁC LOẠI TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ (TIỀN ẢO: BITCOIN, ONE COIN…) HIỆN NAY TRÊN CƠ SỞ BẢN CHẤT PHÁP LÝ VỀ TÀI SẢN

       Tài sản là vấn đề trung tâm, cốt lõi của mọi quan hệ xã hội nói chung và quan hệ pháp luật nói riêng. Khái niệm tài sản đã được đề cập từ rất lâu trong thực tiễn cũng như trong khoa học pháp lý. Tài sản trên thực tế tồn tại …

PHÂN TÍCH CÁC LOẠI TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ ĐƯA RA BÌNH LUẬN VỀ CÁC LOẠI TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ (TIỀN ẢO: BITCOIN, ONE COIN…) HIỆN NAY TRÊN CƠ SỞ BẢN CHẤT PHÁP LÝ VỀ TÀI SẢN Xem »

SƯU TẦM MỘT VỤ VIỆC CÓ TRANH CHẤP VỀ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN VÀ ĐƯA RA CÁCH GIẢI QUYẾT THEO QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN

          Nghĩa vụ là một chế định quan trọng chính yếu của pháp luật dân sự, một trong những căn cứ để phát sinh quan hệ là thực hiện công việc không có ủy quyền. Thực hiện công việc không có ủy quyền là quan hệ diễn ra thường xuyên trong đời sống thực tiễn, …

SƯU TẦM MỘT VỤ VIỆC CÓ TRANH CHẤP VỀ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC KHÔNG CÓ ỦY QUYỀN VÀ ĐƯA RA CÁCH GIẢI QUYẾT THEO QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN Xem »

PHÂN TÍCH QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ BIỆN PHÁP ĐẶT CỌC

    Quan hệ pháp luật dân sự vốn được xác lập dựa trên cơ sở của sự thỏa thuận giữa các bên, và việc thực hiện những giao dịch trong quan hệ dân sự phụ thuộc nhiều vào sự tận tâm, thiện chí của các bên tham gia quan hệ. Tuy nhiên, khi các giao …

PHÂN TÍCH QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ BIỆN PHÁP ĐẶT CỌC Xem »

OO

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI