Luật Dân sự

Phân tích và nêu ý nghĩa pháp lý của việc đăng ký biện pháp đảm bảo

Phân tích và nêu ý nghĩa pháp lý của việc đăng ký biện pháp đảm bảo

       Việc xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong giao dịch dân sự trước hết trên cơ sở sự tự giác của các bên. Nhưng trên thực tế không phải bất cứ ai tham gia giao dịch dân sự đều có thiện chí trong việc thực hiện nghiêm chỉnh …

Phân tích và nêu ý nghĩa pháp lý của việc đăng ký biện pháp đảm bảo Xem »

Trình bày và lấy ví dụ về các bước làm bài tập tính thừa kế

Cách chia di sản thừa kế

      Tính thừa kế là một trong những nội dung quang trọng trong phần thừa kế của bộ môn dân sự. Tuy nhiên Sinh viên trường luật có nhiều bạn vẫn chưa năm rõ được cách thức và các bước để tiến hành làm bài tập thừa kế.Qua bài viết sau đây, Luật …

Trình bày và lấy ví dụ về các bước làm bài tập tính thừa kế Xem »

Hợp đồng vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện đượ

hợp đồng vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện

      Hợp đồng dân sự là một trong những giao dịch phổ biến nhất, diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Khi tham gia vào một hợp đồng dân sự, các bên đều hướng tới mục đích là nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự để phục vụ …

Hợp đồng vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện đượ Xem »

Sưu tầm một bản án sơ thẩm liên quan đến tranh chấp về đặt cọc mà các phán quyết đưa ra trong bản án là chưa phù hợp, và giải quyết các yêu cầu

Tranh chấp về tiền đặt cọc

      Tranh chấp hợp đồng đặt cọc là vấn đề phức tạp nhưng lại có tính thời sự, thực tiễn cấp bách mà không phải ai cũng nhận biết rõ và áp dụng đúng trên thực tế. Có thể nói, việc giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc đang dần trở nên …

Sưu tầm một bản án sơ thẩm liên quan đến tranh chấp về đặt cọc mà các phán quyết đưa ra trong bản án là chưa phù hợp, và giải quyết các yêu cầu Xem »

Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp đặt cọc

Biện pháp đặt cọc

    Quan hệ pháp luật dân sự vốn được xác lập dựa trên cơ sở của sự thỏa thuận giữa các bên, và việc thực hiện những giao dịch trong quan hệ dân sự phụ thuộc nhiều vào sự tận tâm, thiện chí của các bên tham gia quan hệ. Tuy nhiên, khi các giao …

Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về biện pháp đặt cọc Xem »

Phân tích quyền của người lập di chúc và những trường hợp hạn chế quyền của người lập di chúc

Phân tích quyền của người lập di chúc và những trường hợp hạn chế quyền của người lập di chúc

      Quan hệ thừa kế là một loại quan hệ pháp luật có nội dung kinh tế, xã hội sâu sắc, xuất hiện đồng thời với quan hệ sở hữu và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người. Xã hội càng phát triển thì các quan hệ thừa …

Phân tích quyền của người lập di chúc và những trường hợp hạn chế quyền của người lập di chúc Xem »

Thủ tục xác định năng lực hành vi dân sự của cá nhân và thực tiễn áp dụng

Xác định năng lực hành vi dân sự của cá nhân

      Trong pháp luật dân sự Việt Nam, cá nhân là chủ thể quan trọng, tham gia vào tất cả các quan hệ pháp luật dân sự. Năng lực hành vi dân sự là tư cách chủ thể của một cá nhân, bởi vậy mà khi một người đã chết hoặc bị tuyên …

Thủ tục xác định năng lực hành vi dân sự của cá nhân và thực tiễn áp dụng Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI