Luật An sinh xã hội

Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đống, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH

Tính bảo hiểm xã hội dựa trên mức lương cơ sở

      Câu 1: Phân tích nguyên tắc: Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH.       Câu 2: Chị N (sinh năm 1973) có chồng là thương binh. Chị N là giáo viên của trường …

Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đống, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH Xem »

Chế độ an sinh xã hội cho người lao động khi bị tai nạn lao động suy giảm khả năng lao động lên đến 61%

Chế độ an sinh xã hội cho người lao động bị tai nạn lao động

      Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, an sinh xã hội trở nên rất quan trọng. Đây là hệ thống chính sách, sự bảo vệ của xã hội đối với tất cả các thành viên trong xã hội khi họ gặp khó khăn hoặc bị giảm, mất thu nhập, …

Chế độ an sinh xã hội cho người lao động khi bị tai nạn lao động suy giảm khả năng lao động lên đến 61% Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI