Liên Minh Châu Âu

Bình luận sự thay đổi trong mô hình liên kết của Liên minh châu Âu từ hiệp ước Maastricht đến nay

Bình luận sự thay đổi trong mô hình liên kết của Liên minh châu Âu từ hiệp ước Maastricht đến nay

       Liên minh châu Âu (EU) là một tổ chức liên kết, hội nhập thành công nhất trên thế giới. Là một liên minh kinh tế – chính trị bao gồm 28 thành viên thuộc châu Âu, được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht năm 1992 dựa trên Cộng đồng châu Âu (EC). …

Bình luận sự thay đổi trong mô hình liên kết của Liên minh châu Âu từ hiệp ước Maastricht đến nay Xem »

Bình luận quan điểm cho rằng thủ tục thông thường trong ban hành văn bản thuộc nguồn luật tái sinh của Liên minh châu Âu

Bình luận quan điểm cho rằng thủ tục thông thường trong ban hành văn bản thuộc nguồn luật tái sinh của Liên minh châu Âu

      Liên minh châu Âu (EU) là một liên minh khu vực thành công nhất hiện nay.  Sự thịnh vượng không thể lúc nào cũng kéo mãi, những thành công trong quá khứ không có nghĩa nó đúng với tương lai. Vậy tại sao EU lại xây dựng một liên minh thành công …

Bình luận quan điểm cho rằng thủ tục thông thường trong ban hành văn bản thuộc nguồn luật tái sinh của Liên minh châu Âu Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI