Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình

Cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện quyền và nghĩa vụ nhân thân giữa vợ và chồng

Quan hệ thân nhân giữa vợ và chồng trong quan hệ hôn nhân

       Hôn nhân là cơ sở để hình thành gia đình – tế bào của xã hội. Sự kiện kết hôn làm phát sinh quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng. Nội dung của quan hệ pháp luật này bao gồm các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản, trong …

Cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện quyền và nghĩa vụ nhân thân giữa vợ và chồng Xem »

Người tư vấn các vụ việc hôn nhân và gia đình phải đáp ứng được các điều kiện gì?

người tư vấn các vụ việc hôn nhân và gia đình cần đáp ứng các điều kiện gì

Tư vấn pháp luật là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo môi trường pháp lý an toàn tin cậy trong các mối quan hệ xã hội phát sinh, đặc biệt là trong lĩnh vực hôn nhân và đình. Tuy nhiên để tư vấn các vụ việc hôn nhân và gia đình …

Người tư vấn các vụ việc hôn nhân và gia đình phải đáp ứng được các điều kiện gì? Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI