Vấn đề thất nghiệp – Lý thuyết và thực tiễn tại Việt Nam

Vấn đề về thất nghiệp lý thuyết thực tiễn ở Việt Nam

Trong những năm gần đây chúng ta đã đạt được một số thành tựu phát triển rực rỡ trên nhiều lĩnh vực về mặt kinh tế, chính trị, xã hội…. Tuy nhiên,đằng sau những thành tựu chúng ta đã đạt được, thì cũng có không ít vấn đề mà Đảng và nhà nước ta cần …

Vấn đề thất nghiệp – Lý thuyết và thực tiễn tại Việt Nam Xem »