THỰC TRẠNG CỦA VIỆC VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG VIỆC HỎI CUNG BỊ CAN

      Trong quá trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết một vụ án hình sự, có rất nhiều bước được tiến hành: khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm… trong đó, giai đoạn điều tra chiếm một vai trò vô cùng quan trọng vì nó …

THỰC TRẠNG CỦA VIỆC VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG VIỆC HỎI CUNG BỊ CAN Xem »