Bài tập luật

Giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài

giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài

      Chế định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là chế định quan trọng và không thể thiếu trong quan hệ pháp luật sự của bất kỳ quốc gia nào. Bởi trên thực tế, những thiệt hại có thể xảy ra đối với một cá nhân, pháp nhân không phải …

Giải quyết xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài Xem »

Biện pháp khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án

biện pháp khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án

      Sau khi có bản án, quyết định của tòa án giải quyết một vụ việc thì việc đưa bản án, quyết định đó thực thi trên thực tế là rất quan trọng. Pháp luật cho phép người phải thi hành án có một khoảng thời gian để tự nguyện thi hành phần …

Biện pháp khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án Xem »

Những tồn tại, bất cập lớn nhất trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Những tồn tại, bất cập lớn nhất trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiện nay

       Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đối với sự phát triển của mỗi con người, mỗi quốc gia. Một đất nước thực sự lớn mạnh hay không sẽ phụ thuộc phần lớn vào tài nguyên đất và cách quy hoạch sử dụng đất. Nhận ra được tầm quan …

Những tồn tại, bất cập lớn nhất trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Xem »

Hãy nêu điểm mới của BLHS năm 2015 so với BLHS 1999 quy định về tội phạm tham nhũng

Hãy nêu điểm mới của BLHS năm 2015 so với BLHS 1999 quy định về tội phạm tham nhũng

      Các tội phạm về chức vụ là những hành vi nguy hiểm cho xã hội xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân do người có chức vụ, quyền hạn đã lợi …

Hãy nêu điểm mới của BLHS năm 2015 so với BLHS 1999 quy định về tội phạm tham nhũng Xem »

Tội phạm theo khu vực địa lý, giới tính, lứa tuổi và phân tầng xã hội

Tội phạm tham nhũng theo khu vực địa lý, giới tính, lứa tuổi

      Cùng với xu hướng phát triển chung của thế giới, là một nước đang phát triển, Việt Nam cũng gặp phải nhiều vấn đề thách thức trong quá trình hội nhập nhất là về kinh tế, khoa học-kĩ thuật và công nghệ. Bằng việc phát huy cao độ nguồn lực trong nước …

Tội phạm theo khu vực địa lý, giới tính, lứa tuổi và phân tầng xã hội Xem »

Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN) trong lĩnh vực thương mại hàng hóa theo quy định của WTO

      Các nguyên tắc trong thương mại quốc tế là nền tảng cho sự tồn tại, vận hành và phát triển của quan hệ thương mại quốc tế nói chung và trong lĩnh vực thương mại hàng hóa nói riêng. Và một trong những nguyên tắc cơ bản, có ý nghĩa đặc biệt …

Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN) trong lĩnh vực thương mại hàng hóa theo quy định của WTO Xem »

Phân tích các quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về nguồn chứng cứ

Các quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về nguồn chứng cứ

      Việc nghiên cứu chứng cứ nói chung, nguồn chứng cứ nói riêng trong vụ việc dân sự có một ý nghĩa lớn không chỉ về mặt pháp lý, mà còn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất quan trọng. Tuy nhiên, về phương diện lập pháp tố tụng dân sự, …

Phân tích các quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về nguồn chứng cứ Xem »

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015

“Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015”

      Đương sự là một khái niệm pháp lý đặc thù của lĩnh vực tố tụng dân sự nói riêng cũng như trong trong tố tụng nói chung. Trong vụ án dân sự, đương sự là một chủ thể quan trọng, không thể thiếu. Đương sự trong tố tụng dân sự bao gồm: …

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 Xem »

Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm thông qua hoạt động của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

Nguyên tắc tranh tụng được đảm bảo thể hiện thông qua hoạt động của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội

      Trong xu hướng xây dựng nền tư pháp hiện đại, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế thì việc bảo vệ tối đa quyền con người và quyền công dân luôn được đặc biệt chú trọng. Với tinh thần ấy, nhằm nâng cao chất lượng của quá trình tố tụng, xác …

Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm thông qua hoạt động của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI