Nguyễn Giang

Phân tích sự thay đổi quan niệm về Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản trong pháp luật Việt Nam

Phân tích sự thay đổi quan niệm về Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản trong pháp luật Việt Nam

      Trong nền kinh tế thị trường, dưới sự tác động của quy luật cạnh tranh, hiện tượng phá sản các doanh nghiệp xảy ra như một sự tất yếu. Cùng với sự phát triển giao lưu và hợp tác kinh tế đã và đang diễn ra trên phạm vi khu vực và …

Phân tích sự thay đổi quan niệm về Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản trong pháp luật Việt Nam Xem »

LÝ LUẬN VỀ GIÁ TRỊ HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG CỦA C. MÁC VÀ SỰ VẬN DỤNG LÝ LUẬN NÀY TRONG VẤN ĐỀ TIỀN CÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Lý luận về giá trị hàng hóa sức lao động của C. Mác và sự vận dụng lý luận này trong vấn đề tiền công ở Việt Nam hiện nay

      Tiền công, tiền lương luôn là vấn đề cấp thiết đối với người lao động từ trước cho đến nay. Sức lao động được coi là một hàng hóa đặc biệt, tiền lương được coi là mức giá của sức lao động và được quyết định bởi sự thỏa thuận giữa hai …

LÝ LUẬN VỀ GIÁ TRỊ HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG CỦA C. MÁC VÀ SỰ VẬN DỤNG LÝ LUẬN NÀY TRONG VẤN ĐỀ TIỀN CÔNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Xem »

Phân biệt xung đột luật và xung đột thẩm quyền trong tư pháp quốc tế

Phân biệt xung đột luật và xung đột thẩm quyền trong tư pháp quốc tế?

      Hai hiện tượng xung đột pháp luật và xung đột thẩm quyền rất phổ biến và phức tạp trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Đây là hai hiện tượng dễ gây nhầm lẫn vì thế với mong muốn hiểu rõ vấn đề trên, em xin lựa chọn đề …

Phân biệt xung đột luật và xung đột thẩm quyền trong tư pháp quốc tế Xem »

Nguyên tắc “Thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” trong quy định của Bộ luật tố tụng năm 2015

Nguyên tắc “ Thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” trong quy định của Bộ luật tố tụng năm 2015

      Tòa án nhân là cơ quan xét xử của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện quyền tư pháp. Vì vậy hoạt động xét xử của tòa án luôn mang tính quyền lực Nhà nước. Mỗi quyết định của Tòa án là ý chỉ của Nhà nước …

Nguyên tắc “Thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” trong quy định của Bộ luật tố tụng năm 2015 Xem »

G

TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top