Ngô Mai

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Canada tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người Canada tại Việt Nam

Hồ sơ kết hôn với người Canada tại Việt Nam bao gồm: Tờ khai đăng ký kết hôn, Giấy xác nhận/Bản tuyên thệ về tình trạng hôn nhân, Giấy xác nhận điều kiện sức khỏe của tổ chức y tế, và các giấy tờ tùy thân của hai bên nam, nữ. Thủ tục đăng ký …

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Canada tại Việt Nam Xem »

NGHỊ QUYẾT 05/2012/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ HAI “THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP

      Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 03/12/2012 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa …

NGHỊ QUYẾT 05/2012/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ HAI “THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Xem »

NGHỊ QUYẾT 03/2012/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ NHẤT “NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP

      Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi bổ sung năm 2011 quy định về trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động. Để thi hành đúng và thống nhất Phần thứ nhất “Những quy định chung” …

NGHỊ QUYẾT 03/2012/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ NHẤT “NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Xem »

NGHỊ ĐỊNH 10/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Nghị định 10/2020/NĐ-CP

      Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải (trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải) để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục …

NGHỊ ĐỊNH 10/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ Xem »

NGHỊ ĐỊNH 82/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH QUÂN HIỆU, CẤP HIỆU, PHÙ HIỆU VÀ TRANG PHỤC CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Nghị định 82/2016/NĐ-CP

      Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong các lực lượng nòng cốt, được nhà nước giao quyền thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Do đó, trang phục của cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam cũng phải đảm bảo đúng theo quy định …

NGHỊ ĐỊNH 82/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH QUÂN HIỆU, CẤP HIỆU, PHÙ HIỆU VÀ TRANG PHỤC CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Xem »

THÔNG TƯ 148/2018/TT-BQP QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ

Thông tư 148/2018/TT-BQP

      Thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là trách nhiệm của công dân Việt Nam, cũng là vinh dự được đứng trong hàng ngũ quân đội, góp công sức vào nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong việc duy trì và bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên, …

THÔNG TƯ 148/2018/TT-BQP QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ Xem »

THÔNG TƯ 54/2015/TT-BCA BỔ SUNG ĐIỀU 25A VÀO THÔNG TƯ SỐ 15/2014/TT-BCA NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE

Thông tư 54/2015/TT-BCA

      Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật giao thông đường bộ bao gồm: Xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể …

THÔNG TƯ 54/2015/TT-BCA BỔ SUNG ĐIỀU 25A VÀO THÔNG TƯ SỐ 15/2014/TT-BCA NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE Xem »

THÔNG TƯ 27/2018/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, CÔNG BỐ CÔNG LỆNH TẢI TRỌNG, CÔNG LỆNH TỐC ĐỘ TRÊN ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA, ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ CHẠY CHUNG VỚI ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA, ĐƯỜNG SẮT CHUYÊN DÙNG

Thông tư 27/2018/TT-BGTVT

      Thông tư 27/2018/TT-BGTVT quy định về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị chạy chung với đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 14 tháng 05 …

THÔNG TƯ 27/2018/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, CÔNG BỐ CÔNG LỆNH TẢI TRỌNG, CÔNG LỆNH TỐC ĐỘ TRÊN ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA, ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ CHẠY CHUNG VỚI ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA, ĐƯỜNG SẮT CHUYÊN DÙNG Xem »

G

TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top