Vũ Thị Hằng

Luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Nguyên là thẩm phán tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Cộng hòa Áo tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người Cộng hòa Áo tại Việt Nam

Hồ sơ kết hôn với người Áo tại Việt Nam bao gồm: Tờ khai đăng ký kết hôn, Giấy xác nhận  tình trạng hôn nhân, giấy chứng nhận sức khỏe và các giấy tờ tùy thân của mỗi bên nam, nữ. Thủ tục đăng ký kết hôn với người Cộng hòa Áo tại Việt Nam thực hiện …

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Cộng hòa Áo tại Việt Nam Xem »

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Ba Lan tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người Ba Lan tại Việt Nam

Hồ sơ kết hôn với người Ba Lan tại Việt Nam bao gồm: tờ khai đăng ký kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy chứng nhận sức khỏe của tổ chức y tế, và các giấy tờ tùy thân của hai bên nam, nữ. Để kết hôn với người Ba Lan tại Việt …

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Ba Lan tại Việt Nam Xem »

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Ả rập Saudi tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người Ả rập Saudi tại Việt Nam

Hồ sơ kết hôn với người Ả rập Saudi tại Việt Nam bao gồm: Tờ khai đăng ký kết hôn, Giấy xác nhận/Bản tuyên thệ về tình trạng hôn nhân, Giấy xác nhận điều kiện sức khỏe của tổ chức y tế, và các giấy tờ tùy thân của hai bên nam, nữ. Thủ tục …

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Ả rập Saudi tại Việt Nam Xem »

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Anh tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người Anh tại Việt Nam

Hồ sơ kết hôn với người Anh tại Việt Nam bao gồm: Tờ khai đăng ký kết hôn, Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân/Tuyên thệ độc thân, Giấy xác nhận điều kiện sức khỏe của tổ chức y tế, và các giấy tờ tùy thân của hai bên nam, nữ. Thủ tục đăng …

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Anh tại Việt Nam Xem »

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Sudan tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người Sudan tại Việt Nam

Hồ sơ kết hôn với người Sudan tại Việt Nam bao gồm: Tờ khai đăng ký kết hôn, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Giấy xác nhận điều kiện sức khỏe của tổ chức y tế, và các giấy tờ tùy thân của hai bên nam, nữ. Thủ tục đăng ký kết hôn với …

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Sudan tại Việt Nam Xem »

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ kết hôn với người Đan Mạch tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người Đan Mạch tại Việt Nam

Hồ sơ kết hôn với người Đan Mạch tại Việt Nam bao gồm: Tờ khai, Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân, Giấy xác nhận điều kiện sức khỏe của tổ chức y tế, và các giấy tờ tùy thân của hai bên nam, nữ. Để kết hôn với người Đan Mạch tại Việt Nam phải thực …

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ kết hôn với người Đan Mạch tại Việt Nam Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top