Vũ Thị Hằng

Luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Nguyên là thẩm phán tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương

Giải quyết tranh chấp đất đai giấy tờ viết tay như thế nào?

Giải quyết tranh chấp đất đai giấy tờ viết tay

Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì thực hiện giải quyết tại Ủy ban nhân dân có thẩm quyền hoặc khởi kiện lên tòa án nhân dân theo …

Giải quyết tranh chấp đất đai giấy tờ viết tay như thế nào? Xem »

Quy định về liên đới bồi thường thiệt hại

Liên đới bồi thường thiệt hại

Liên đới bồi thường thiệt hại là trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Thế nào là liên đới bồi thường thiệt hại là gì? Trường hợp nào phát sinh trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại? Bài viết …

Quy định về liên đới bồi thường thiệt hại Xem »

Không có khả năng bồi thường thiệt hại

Không có khả năng bồi thường thiệt hại

Cá nhân, tổ chức phải có trách nhiệm phải bồi thường cho những thiệt hại mà mình gây ra phụ thuộc vào năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trường hợp không có khả năng bồi thường thiệt hại thì có thể thỏa thuận để được miễn trách nhiệm bồi thường hoặc giảm …

Không có khả năng bồi thường thiệt hại Xem »

Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra

Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra

Pháp nhân có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao. Nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả cho mình một khoản tiền theo …

Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra Xem »

Mức bồi thường thiệt hại theo quy định mới nhất

Mức bồi thường thiệt hại

Mức bồi thường thiệt hại trong hợp đồng sẽ được xác định dựa trên sự thỏa thuận của các đương sự. Mức bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định dựa vào thỏa thuận của các bên, Tòa án dựa vào thiệt hại do tài sản/tính mạng/sức khỏe,… gây ra Bồi thường thiệt …

Mức bồi thường thiệt hại theo quy định mới nhất Xem »

Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng theo quy định

Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng: Có hành vi vi phạm hợp đồng, thiệt hại thực tế, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và thiệt hại thực tế xảy ra, lỗi của người vi phạm nghĩa vụ. Mức bồi thường thiệt hại sẽ được xác định …

Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng theo quy định Xem »

Quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Bốn nguyên tắc bồi thường thiệt hại theo quy định hiện nay là: Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn …

Quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại Xem »

Pháp luật bồi thường thiệt hại về môi trường

Pháp luật bồi thường thiệt hại về môi trường

Chủ thể làm ô nhiễm môi trường mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp chủ thể đó không có lỗi. Tình trạng ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu không chỉ tại Việt Nam mà đối …

Pháp luật bồi thường thiệt hại về môi trường Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI