Nguyễn Văn Bình

Thạc sỹ luật học - Luật sư. Nguyên Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng

Trường hợp đính chính: Có sai sót thông tin về tên gọi/địa chỉ của người sử dụng đất; Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất Trình tự, thủ tục đính chính sổ đỏ như sau: Nộp 1 bộ hồ sơ đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất …

Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Xem »

Bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Các khoản bồi thường: Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại; Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại với từng loại đất cụ thể; Bồi thường tài sản gắn liền với đất; Bồi thường một số tài sản gắn liền với đất; Bồi thường chi …

Bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Xem »

Trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất

Ghi nợ tiền sử dụng đất

Đối tượng ghi nợ tiền sử dụng đất: hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; hộ gia đình được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư. Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất: …

Trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất Xem »

Đất nông nghiệp là gì? Phân loại và ký hiệu của đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp là tổng thể các loại đất được xác định là tư liệu sản xuất chủ yếu phục vụ cho việc trồng trọt chăn nuôi, nghiên cứu thí nghiệm về trồng trọt và chăn nuôi, bảo vệ môi trường sinh thái, cung ứng sản phẩm cho các ngành công nghiệp và dịch vụ. …

Đất nông nghiệp là gì? Phân loại và ký hiệu của đất nông nghiệp Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI