Nguyễn Huy Khánh

Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Quang Huy và Cộng sự. Có nhiều kinh nghiệm tư vấn và tranh tụng trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, đất đai, hành chính.

Quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại

Bồi thường thiệt hại

Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. Bồi thường thiệt hại là …

Quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại Xem »

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh khi có đủ các yếu tố: Có thiệt hại thực tế xảy ra, có hành vi vi phạm pháp luật, có yếu tố lỗi, có mối quan hệ nhân quả. Người gây ra thiệt hại phải bồi thường toàn bộ thiệt hại một cách …

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Xem »

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ kết hôn với người Philippines tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người Philippin

Hồ sơ kết hôn với người Philippines tại Việt Nam bao gồm: Tờ khai, Giấy xác nhận của tổ chức y tế, và các giấy tờ tùy thân tùy từng đối tượng. Để kết hôn với người Philippines tại Việt Nam phải thực hiện theo trình tự: Xin Giấy chứng nhận về tình trạng hôn nhân tại …

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ kết hôn với người Philippines tại Việt Nam Xem »

Chi tiết trình tự, thủ tục. hồ sơ kết hôn với người Italia tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người Italia tại Việt Nam

Hồ sơ kết hôn với người Italia tại Việt Nam bao gồm: Tờ khai, Giấy xác nhận của tổ chức y tế, và các giấy tờ tùy thân tùy từng đối tượng. Để kết hôn với người Italia tại Việt Nam phải thực hiện theo trình tự: Xin Giấy chứng nhận về tình trạng hôn nhân …

Chi tiết trình tự, thủ tục. hồ sơ kết hôn với người Italia tại Việt Nam Xem »

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Peru tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người Peru

Hồ sơ kết hôn với người Peru tại Việt Nam bao gồm: tờ khai đăng ký kết hôn, giấy xác nhận của tổ chức y tế, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và các giấy tờ tùy thân của mỗi bên nam, nữ. Để kết hôn với người Peru tại Việt Nam phải thực …

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Peru tại Việt Nam Xem »

Đất đang tranh chấp có được cấp giấy chứng nhận không?

Đất đang tranh chấp có được cấp Giấy chứng nhận

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đất đang tranh chấp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đất đai là một loại tài sản hết sức đặc biệt. Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì không có bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có quyền …

Đất đang tranh chấp có được cấp giấy chứng nhận không? Xem »

Chi tiết thủ tục đăng ký kết hôn với người Bỉ tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người Bỉ

Hồ sơ kết hôn với người Bỉ tại Việt Nam bao gồm: Tờ khai, Giấy xác nhận của tổ chức y tế, và các giấy tờ tùy thân tùy từng đối tượng. Để kết hôn với người Bỉ tại Việt Nam phải thực hiện theo trình tự: Xin Giấy tờ có thông tin về tình …

Chi tiết thủ tục đăng ký kết hôn với người Bỉ tại Việt Nam Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI