Nguyễn Huy Khánh

Giám đốc điều hành của Công ty Luật TNHH Quang Huy và Cộng sự. Có nhiều kinh nghiệm tư vấn và tranh tụng trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, đất đai, hành chính.

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ kết hôn với người Philippines tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người Philippin

Hồ sơ kết hôn với người Philippines tại Việt Nam bao gồm: Tờ khai, Giấy xác nhận của tổ chức y tế, và các giấy tờ tùy thân tùy từng đối tượng. Để kết hôn với người Philippines tại Việt Nam phải thực hiện theo trình tự: Xin Giấy chứng nhận về tình trạng hôn nhân tại …

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ kết hôn với người Philippines tại Việt Nam Xem »

Chi tiết trình tự, thủ tục. hồ sơ kết hôn với người Italia tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người Italia tại Việt Nam

Hồ sơ kết hôn với người Italia tại Việt Nam bao gồm: Tờ khai, Giấy xác nhận của tổ chức y tế, và các giấy tờ tùy thân tùy từng đối tượng. Để kết hôn với người Italia tại Việt Nam phải thực hiện theo trình tự: Xin Giấy chứng nhận về tình trạng hôn nhân …

Chi tiết trình tự, thủ tục. hồ sơ kết hôn với người Italia tại Việt Nam Xem »

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Peru tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người Peru

Hồ sơ kết hôn với người Peru tại Việt Nam bao gồm: tờ khai đăng ký kết hôn, giấy xác nhận của tổ chức y tế, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và các giấy tờ tùy thân của mỗi bên nam, nữ. Để kết hôn với người Peru tại Việt Nam phải thực …

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn với người Peru tại Việt Nam Xem »

Thủ tục kết hôn với người quốc tịch Đức tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người Đức tại Việt Nam

Hồ sơ kết hôn với người quốc tịch Đức tại Việt Nam bao gồm: tờ khai đăng ký kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân/giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn, giấy chứng nhận sức khỏe của tổ chức y tế, và các giấy tờ tùy thân của hai bên nam, nữ. …

Thủ tục kết hôn với người quốc tịch Đức tại Việt Nam Xem »

Chi tiết thủ tục đăng ký kết hôn với người Bỉ tại Việt Nam

Đăng ký kết hôn với người Bỉ

Hồ sơ kết hôn với người Bỉ tại Việt Nam bao gồm: Tờ khai, Giấy xác nhận của tổ chức y tế, và các giấy tờ tùy thân tùy từng đối tượng. Để kết hôn với người Bỉ tại Việt Nam phải thực hiện theo trình tự: Xin Giấy tờ có thông tin về tình …

Chi tiết thủ tục đăng ký kết hôn với người Bỉ tại Việt Nam Xem »

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ kết hôn với người Mỹ tại Việt Nam

Thủ tục kết hôn với người Mỹ tại Việt Nam

Hồ sơ kết hôn với người Mỹ tại Việt Nam bao gồm: Tờ khai, Giấy xác nhận của tổ chức y tế, và các giấy tờ tùy thân tùy từng đối tượng. Thủ tục kết hôn với người Mỹ: Xin Bản Tuyên thệ độc thân tại Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam; Hợp pháp …

Chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ kết hôn với người Mỹ tại Việt Nam Xem »

phone-call

HỎI ĐÁP QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top